Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Cu prilejul celei de-a patra aniversări a întronizării Preafericitului Patriarh Kiril în catedrala Hristos Mîntuitorul a fost săvîrșită Sfînta Liturghie

 

La 1 februarie 2013, în ziua celei de-a patra aniversări de la întronizarea Preafericitului Kiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, în catedrala Hristos Mîntuitorul a fost săvîrșită Sfînta Liturghie.

Avînd în vedere solemnitatea deosebită a momentului, Preafericitul Patriarh Kiril, după tradiția deja încetățenită, a sosit la catedrală în automobilul „Chaika”, care a aparținut mitropolitului Nicodim (Rotov).

Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse i-au coliturghisit: mitropolitul Daniil de Tokio și al Întregii Japonii, membrii permanenți ai Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, mitropoliții Vladimir de Sankt-Petersburg și Ladoga, Filaret de Minsk și Sluțk, Iuvenalie de Krutițî și Colomna, Vladimir al Chișinăului și al Întregii Moldove, Alexandru de Astana și Kazahstan, Vichentie de Tașkent și Uzbekistan, Varsonufie de Saransk și Mordovia, Ilarion de Volokolamsk, preşedinte al Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti, arhiereii Patriarhiei Moscovei, veniți pentru a participa la lucrările Soborului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse, printe care s-a aflat și Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, reprezentanți ai Bisiricilor Ortodoxe Locale de pe lîngă Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii — mitropolitul Atanasie de Cirena (Biserica Ortodoxă din Alexandria), arhiepiscopului Nifon de Filippopol (Biserica Ortodoxă din Antiohia), episcopul Antonie de Moravia (Biserica Ortodoxă Sîrbă), arhimadritul Ștefan (Dispirakis) (Biserica Ortodoxă din Ierusalim), arhimadritul Teoctist (Dimitrov) (Biserica Ortodoxă Bulgară), protoiereul Alexii Iușcenko (Biserica Ortodoxă a Plaiurilor Cehiei şi a Slovaciei), arhimadritul Isidor (Minaev), şeful Misiunii Duhovniceşti Ruse din Ierusalim; protoiereul Vladimir Divakov, secretarul Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii în orașul Moscova; protoiereul Mihail Riazanţev, chelarul catedralei Hristos Mîntuitorul; șefi ai instituțiilor sinodale membri ai clerului bisericesc; egumenii mănăstirilor stavropighiale; clerici din orașul Moscova.

La serviciul divin au participat guvernatorul în exerciţiu al regiunii Moscova A. Iu. Vorobiev, guvernatorul regiunii Kaliningrad,  N. N. Țukanov, preşedintele Departamentului Sinodal de Informaţii V. R. Legoida, starețe ale mănăstirilor, clerul din Moscova şi regiunea Moscovei, colaboratori ai comsiilor Sinodale și ai altor structuri eclesiastice, reprezentanţi ai consiliilor parohiale, profesori şi studenţi ai şcolilor teologice, invitaţi de onoare.

Preafericitul Patriarh Kiril a oficiat Sfînta Liturghie în veșminte de întronizare, purtînd o copie exactă a toiagului Sfîntului Ierarh Petru al Moscovei, a toată Rusia făcător de minuni.

Răspunsurile la strană au fost oferite de corul Catedralei Hristos Mîntuitorul (dirijor – I. B. Tolcacev) și de corul Mănăstirii „Întîmpinarea Domnului” din Moscova (dirijor – N. S. Jila).

La ectenia întreită au fost incluse cereri speciale pentru sănătatea omagiatului Preafericitului Patriarh Kiril al Moscovei și al Întregii Rusii.

După Sfînta Liturghie a fost oficiată slujba unui Te Deum. Rugăciunea de mulțumire din cadrul acestei slujbe a fost citită de către Mitropolitul Iuvenalie de Krutiţî şi Kolomna.

Mai apoi Mitropolitul Iuvenalie a dat citire mesajului de felicitare din numele membrilor Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse și i-a adus în dar Preafericirii Sale o icoană a Maicii Domnului din Kazan și un buchet de flori.

Întîstătătorul Bisericii Ruse a adresat celor prezenți un cuvînt de muțumire.

Tot în această zi, la orele 16, în sala „Andreievschii” din Kremlin, ierarhii participanți la Soborul Arhieresc au avut o întîlnire cu domnul președinte al Federației Ruse Vladimir Putin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al Întregii Rusii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.