Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Adunarea generală a preoților din blagociniile raioanelor Edineț și Dondușeni

 

Astăzi, 20 martie 2012, sub președenția Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a avut loc adunarea generală a slujitorilor din cuprinsul blagociniilor de Edineț și Dondușeni. În cadrul ședinței au fost puse în discuție subiecte de actualitate pentru perioada Postului Mare în care ne aflăm. Ierarhul a reiterat importanța săvîrșirii în zilele de rînd ale postului a Sfintei Liturghii a Darurilor mai înainte sfințite. Despre situația la moment a săvîrșirii acestei Liturghii în parohiile raioanelor Edineț și Dondușeni au prezentat rapoarte părinții blagocini – protoiereul Ioan Gînju și protoiereul Veaceslav Matiescu.

În cadrul ședinței a fost subliniată dimensiunea pastoral-misionară de o eficiență deosebită a sfintelor slujbe săvîrșite în Postul Mare, în condițiile în care o mare majoritate a creștinilor sunt mai sensibili la mesajul Bisericii și sunt într-o căutare mai intensă a hranei duhovnicești și a grijii pentru suflet anume în această perioadă binecuvîntată. Biserica anume acum trebuie să vină în întîmpinarea necesităților spirituale ale creștinilor prin mai multe slujbe, predici și cateheze, determinîndu-i să rămînă în viața plină de har a Bisericii, explicîndu-le că împărtășirea cu Sfîntul Trup și Sînge al Mîntuitorului nu este o formală respectare a unei tradiții moștenite din strămoși, un act de ”protocol”, ci este unirea reală cu Izvorul Nesecat al Vieții și Nemuririi, este arvuna Vieții Veșnice. În acest context, Prea Sfințitul Nicodim a îndemnat slujitorii altarului să cheme credincioșii la o cît mai deasă împărtășire cu Sfintele Taine și în afara posturilor, mai ales cu prilejul unor evenimente mai importante, la zilele de naștere, a sfîntului ocrotitor, la hramul casei sau al localității etc. Vorbind despre mijloacele de pastorație, Prea Sfințitul Nicodim a recomandat preoților să îmbine cu multă înțelepciune acrivia (rigurozitatea canoanelor) cu iconomia (pogorămîntul), pentru a nu pierde de la mîntuire nici un fiu al Bisericii.

O atenție deosebită a fost acordată predării disciplinei Religia în școală de către slujitori. În acest sens Departamentul Învățămînt Religios și Activitate Pastorală va identifica numărul de elevi care studiază această disciplină în școlile eparhiei, urmînd ca fiecare din ei să fie asigurat cu manualele necesare.

În legătură cu apropierea sfintelor sărbători de Paști, domnul căpitan Ion Axenciuc, Inspector superior al Secției Apărare Împotriva Incendiilor a DSE Edineț, a adus la cunoștința slujitorilor regulile elementare de protecție antiincendiară și inventarul minim necesar de care ar trebui să dispună fiecare sfînt locaș în vederea prevenirii unor astfel de pericole.

           Ședința a mai stabilit data de 9 aprilie 2012, ca termen final de adunare a semnăturilor întru susținerea și eliberarea din arest preventiv a părintelui Efrem, egumenul de la mănăstirea Vatoped, Sfîntul Munte Athos. Prin binecuvîntarea Prea Sfințitului Nicodim, în Duminica Floriilor în toate bisericile și mănăstirile din cadrul Episcopiei de Edineț și Briceni se vor rosti în cadrul Sfintei Liturghii rugăciuni și cereri speciale, conținute în Litrughier, pentru eliberarea din închisoare a părintelui Efrem.

 De asemenea, Ierarhul a mai îndrumat slujitorii să pregătească colecte de daruri pascale pentru a aduce bucuria luminatei sărbători a Învierii Domnului și în casele celor nevoiași. Tot în vederea intensificării activității filantropice a Bisericii, a fost discutată posibilitatea implementării proiectului ”Abilitarea tinerilor în participarea și promovarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru bătrîni”, al Asociației Obștești ”Ajutorul Creștin din Moldova”, pentru început în cel puțin 10 parohii din cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni. În acest sens reprezentanții acestei asociații au ținut pentru slujitorii altarului un seminar de informare.

La încheiere, Ierarhul a distribuit preoților cîte un pachet cu cadouri de Sfintele Paști și i-a invitat pe toți la o agapă frățească.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.