Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

La 26 noiembrie/9 decembrie Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Cuviosul Stelian Paflagonul

 

Unul dintre sfinţii cei mai apropiaţi copiilor este Sfîntul Stelian Paflagonul, considerat ocrotitor al pruncilor şi al familiei creştine. Viaţa sa de rugăciune, rîvna şi iubirea de Dumnezeu l-au învrednicit de darul facerii de minuni, tămăduindu-i mai ales pe copiii bolnavi.

 Sfîntul Stelian s-a născut în secolul al IV-lea, la Adrianopolis, în provincia Paflagonia din Asia Mică (pe teritoriul Turciei de astăzi), într-o familie foarte bogată.

La o vîrstă potrivită, plin de iubire dumnezeiască şi povăţuit de Duhul Sfînt, el şi-a împărţit averea săracilor şi s-a retras în pustiu, pentru a se adînci în rugăciune şi cunoaşterea lui Dumnezeu. A intrat într-o peşteră unde primea hrană de la înger. Dar, spre deosebire de alţi pustnici, el nu s-a retras cu totul din lume, ci, din dragoste pentru oameni, mergea printre ei şi îi ajuta, întorcîndu-se apoi la chilie pentru odihnă.

Pentru viaţa de curăţie şi rugăciune, Dumnezeu l-a învrednicit de darul tămăduirii. Într-o noapte, în timp ce se ruga, Sfîntul Stelian a simţit prezenţa lui Dumnezeu şi a fost copleşit de Duhul Sfînt. În ziua următoare, chipul său strălucea arătînd o bucurie profundă şi o linişte sufletească pe care nu o mai cunoscuse pînă atunci.

Într-unul din drumurile sale obişnuite în care mîngîia şi alina, Sfîntul Stelian a pus mîna pe creştetul unui copil suferind şi a simţit cum puterea lui Dumnezeu trece prin mîna sa întinsă asupra copilului bolnav. Copilul s-a tămăduit imediat şi de atunci sfîntul a început să fie căutat de oameni aflaţi în suferinţă, copii, tineri sau bătrîni. Aceştia, prin rugăciunea sfîntului, dar şi prin rugăciunea şi credinţa lor, luau tămăduire de la Dumnezeu.

Multe familii îi încredinţau Sfîntului Stelian educaţia copiilor lor şi astfel a luat naştere un loc unde mamele îşi puteau lăsa copiii cît timp ele se ocupau de treburile zilnice.

Astfel, prin grija faţă de copii şi familii, prin tămăduirea copiilor, dar şi prin ajutorul dat mamelor, Sfîntul Stelian avea să devină ocrotitorul copiilor şi al familiei în general. Grija sa pentru copii se vedea mereu pe chipul său. Era mereu blînd, binevoitor, plin de dragoste pentru cei din jur, avînd mereu un cuvînt de mîngîiere pentru fiecare.

Aşa că, dragii mei, să nu uitaţi să îi cereţi mereu ajutorul acestui sfînt atît de iubitor. Iată un fragment din Acatistul Sfîntului Stelian, pe care îl puteţi rosti ori de cîte ori gîndul vi se îndreaptă către el.

Mîhnirea maicilor în bucurie ai prefăcut, Sfinte Stelian, dînd lor naştere de prunci buni şi ridicînd din boli pe cei bolnavi cu rugăciunile tale, ca cel ce ai în tine sălăşluirea harului dumnezeiesc. Pentru aceasta, noi, credincioşii, cunoscînd faptele tale cele minunate şi sfinte, cîntăm către tine aşa:

Bucură-te, cel ce cu blîndeţea ai depărtat duhul cel rău,

Bucură-te, că ai mîngîiat pe maicile mîhnite de boala fiilor lor,

Bucură-te, că ai ridicat din boli pe mulţi prunci,

Bucură-te, că prin aceasta ocrotitor al copiilor te-ai arătat,

Bucură-te, că la tine copiii neîncetat au alergat,

Bucură-te, că lucrător al dragostei lui Dumnezeu te-ai arătat prin faptele tale,

Bucură-te, liniştirea celor înfricoşaţi,

Bucură-te, pururi ajutător al familiilor noastre,

Bucură-te, pururi ocrotitor al pruncilor,

Bucură-te, pustnice înarmat cu daruri cereşti,

Bucură-te, Sfinte Stelian, mare făcător de minuni!

 

Susra: www.ziarullumina.ro

Comments are closed.