Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Prea Sfințitul Nicodim adresează calde felicitări întregului cler și tuturor credincioșilor din Eparhia de Edineț și Briceni cu prilejul sărbătoririi Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

 

Cu prilejul frumosului praznic al Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, care sunt și patronii spirituali ai multor sfinte lăcașe și parohii din cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni, dar și se bucură de o aleasă cinstire și evlavie din partea clerului și credincioșilor Eparhiei noaste, mulți creștini purtînd numele în cinstea acestor Mari Voievozi ai Oștirilor Cerești; Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, aduce sincere felicitări și Arhierești binecuvîntări tuturor păstoriților Săi, dimpreună cu fierbinți rugăciuni către Cetele Puterilor celor Netrupești pentru mijlocirea în Fața Bunului Dumnezeu și apărarea poporului dreptcredincios din Eparhia noastră și de pretutindeni de toate uneltirile cele rele ale văzuților și nevăzuților vrăjmași.

Mesajul de felicitare și binecuvîntare vine din orașul Freiburg, Germania, unde se află în prezent Prea Sfinția Sa.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

Comments are closed.