Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

În cea de a doua zi după Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Prea Sfințitul NICODIM a liturghisit alături de ierarhii Bisericii Ortodoxe din Moldova la Catedrala Mitropolitană din Chișinău

Conform unei tradiţii frumoase, în a doua zi a Sfintelor Paști, la Catedrala Mitropolitană se adună toţi Arhiereii Bisericii Ortodoxe din Moldova pentru a oficia slujba praznicală. Astfel Înalt Prea Sfinției Sale Mitropolitului Vladimir i-au coliturghisit PS Episcop Anatolie de Cahul și Comrat, PS Episcop Petru de Ungheni și Nisporeni, PS Episcop Marchel de Bălți și Fălești, PS Sava de Tiraspol și Dubăsari și PS Nicodim de Edineț și Briceni.

Cântarea „Hristos a Înviat!" a răsunat în inima fiecărui rugător, ÎPS Mitropolit Vladimir binecuvântând slujitorii şi credincioşii să parcurgă creştineşte această Săptămână Luminată. Întâistătătorul i-a îndemnat pe toţi să se bucure de Înviere şi să încerce să reînvie în suflet mai multă credinţă, nădejde şi dragoste.

După Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, o numeroasă procesiune în frunte cu arhiereii a înconjurat Catedrala de trei ori cu citirea din Evanghelie.

Mai târziu Vlădica Vladimir a vorbit binecredincioasei adunări din pragul Catedralei Mitropolitane, felicitând pe toți cu Sărbătoarea sărbătorilor, dorind pace, liniște și lumină în suflet tuturor, după care a mulțumit Prea Sfințiților Episcopi pentru că au binevoit ca în acesastă zi să împărtășească bucuria Învierii Domnului cu creștinii din capitală. ÎPS Mitropolit Vladimir a mai urat confraților arhierei ca marele praznic al Învierii să fie spre mântuire atât Prea Sfințiţilor, cât și creștinilor încredințați pentru păstorire.

Din partea arhiereilor, PS Episcop Sava a mulțumit Înalt Prea Sfinției Sale pentru grija părintească ce o poartă clerului și poporului din cuprinsul Mirtropoliei Moldovei, l-a felicitat călduros cu ocazia Sfintelor Paști și a urat tuturor celor prezenți să se bucurie cu bucuria cea curată de Învierea Mântuitorului Hristos.

www.mitropolia.md

Comments are closed.