Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Prea Sfinţitul NICODIM, Episcop de Edineţ şi Briceni a făcut o vizită canonică în parohia Corjeuţi din Blagocinia Briceni

Astăzi, cînd Biserica Ortodoxă sărbătoreşte pe Sf. Mc. Trifon, sub un cer senin plin de soare, Blagocinul raionului Briceni, Prot. Mitr. Vasile Sărăcuţa, Parohul bisericii „Sfinţii Arhangheli”, Prot. Constantin Pintilie şi Primarul localităţii Corjeuţi, Domnul Viorel Andronic, cu buchete frumoase de flori au întîmpinat pe ierarhul Ţării de Sus.

În timpul serviciului divin, după citirea Sfintei Evanghelii, cu un cuvînt de învăţătură s-a adresat către enoriaşi blagocinul raionului Briceni, prot. mitr. Vasile Sărăcuţa. Parohul bisericii prot. Constantin Pintilie,  în semn de preţuire şi recunoştinţă pentru lucrul cuvios şi preafolositor săvîrşit spre propăşirea Bisericii Ortodoxe şi a credinţei noastre mîntuitoare s-a învrednicit de înalta distincţie bisericească cu dreptul de a purta Cruce cu  pietre scumpe. Ierarhul a apreciat la justa valoare lucrările de pictură în frescă şi celelalte lucrări de restaurare a sfîntului locaş menţionînd că această decoraţie va fi un impuls pentru părintele paroh de a finisa cele începute. De asemeni şi parohul bisericii „Sfinţii Arhangheli” din loc. Criva, r-nul Briceni, preotul Andrei Gîrşcan a fost decorat cu dreptul de a purta Bederniţă.

După oficierea Sfintei Liturghii a urmat un Moleben de sănătate pentru părintele paroh, ctitorii şi credincioşii din această vestită localitate din Nordul Ţării.

În cuvîntul său de învăţătură, Vladîca Nicodim a menţionat importanţa de a păstra în curăţenie credinţa strămoşească, mulţumind tuturor celor prezenţi la slujbă pentru păstrarea adevărului ortodox aşa cum l-au păstrat părinţii şi strămoşii noştri, îndemnîndu-i şi pe cei rătăciţi să caute Adevărul, „iar Adevărul vă va face liberi” …

În încheiere, Ierarhul locului  a înmînat diplome arhiereşti celor mai sîrguincioşi ctitori din parohie, fraţilor Gheorghe şi Ion Armanu, care suportă cheltuielile reparaţiei curente.

Consiliul parohial împreună cu primăria satului Corjeuţi au oferit o masă de sărbătoare pentru toţi participanţii la slujbă.

La întoarcere spre Sediul Episcopal, Prea Sfinţitul Nicodim a vizitat biserica care se află în construcţie cu hramul „Sfînta Treime” din loc. Feteşti, raionul Edineţ. Episcopul a apreciat munca enormă depusă de preotul paroh, prot. Igor Roşca împreună cu oamenii de bună credinţă, participanţi activi la construcţia şi împodobirea sfîntului locaş. Toţi cei prezenţi au fost binecuvîntaţi cu cîte o iconiţă cu chipul Sf. Ioan Botezătorul.

 Prot. Adrian Cotelea,

Secretar Eparhial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.