Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Pastorală la Nașterea Domnului a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni

 

„Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mîntuitor, Care este Hristos Dom­nul, în cetatea lui David”

(Luca II, 10-11)

Iubiţi întru Hristos prea cinstiţi preoţi si diaconi, iubitori de Dumnezeu monahi şi monahii,

dragi fraţi si surori din Eparhia de Edineţ şi Briceni

Sfînta Biserică astăzi cîntă ,,Taina minunată şi preaslăvită”, chemîndu-ne să ne închi­năm Pruncului Hristos împreună cu păstorii şi cu magii, să ne alăturăm corului îngeresc ce-L slăvea pe Dumnezeu în ceruri, „şi pe pămînt pace, între oameni bună voire”. În aceste zile sfinte sufletele şi inimile noastre se umplu de amintirea marii Taine a venirii Fiului lui Dumnezeu în lume.

Citeşte mai departe >>>

Рождественское Послание Преосвященнейшего Никодима, Епископа Единецкого и Бричанского

 

„И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, кото­рая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь

(Лука 2, 10-11)

Возлюбленные во Христе всечестные пресвитеры и диаконы,

боголюбивые монашествующие

и дорогие братие и сестры Единецко-Бричанской Епархии!

„Таинство странное л преславное воспевает сегодня Святая Церковь и призывает нас поклониться Младенцу Христу вместе с евангельскими пастухами и волхвами, присоединиться к ангельскому хору славословящему на небесах Бога, „и на земле мир, в человецех благоволение. В эти святые дни наши души и сердца наполняются благочестивыми воспоминаниями о великой Тайне пришествия в мир Сына Божия.

Citeşte mai departe >>>

Pastorală la Naşterea Domnului a ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove

 

„Poporul ce stătea în întuneric a văzut lumină mare,

și celor ce ședeau în latura și în umbra morții lumină le-a răsărit”

(Isaia 9, 1-2; Matei 4, 16)

Preasfințiți arhierei, Cinstiți preoți şi diaconi,
Cuvioși monahi şi monahii, Drept-măritori creștini,

După ce am citat cuvintele prorocului Isaia despre strălucirea luminii celor ce petreceau în întuneric, Vă adresez cuvânt pastoral la slăvitul praznic al Nașterii Mântuitorului, vorbindu-vă prin analogie despre Peștera Bethlehemului şi Potirul Euharistic, fiindcă în peștera din Betleem S-a născut Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tatălui Ceresc, Lumina cea din Lumină, care a venit în lume pentru luminarea Israelului celui vechi și a tuturor popoarelor lumii; și Potirul, fiindcă această Lumină răsare și este în Păharul Euharistic, din care ne putem împărtăși de fiecare dată, la Liturghia săvârșită în Biserică. În Potir Îl găsim pe Cel ce S-a pogorât din Slava cea de sus a lui Dumnezeu și S-a născut în peșteră, aducând pace pe pământ și bunăvoire între oameni.

Citeşte mai departe >>>

Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

 

Возлюбленные о Господе архипастыри,

всечестные пресвитеры и диаконы,

боголюбивые иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова: праздником рождения по плоти от Духа Святого и Пречистой Девы Марии Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Ныне мы призываем всех людей вместе с Церковью прославить Творца и Создателя словами: «Пойте Господеви вся земля» (ирмос 1-й песни канона Рождеству Христову).

Citeşte mai departe >>>

Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

 

«Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков»

(Тит. 2, 11)

Возлюбленные о Господе Преосвященные

архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы,

боголюбивые иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

В ночь, пронизанную Божественным светом, испол­ненную великого торжества и духовной радости о Владыке мира, победившем смерть, обращаю ко всем вам древний возглас, непоколебимо свидетельствующий о нашем неизменном уповании:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Постичь хоть в малой мере то, что произошло почти две тысячи лет назад в лоне светозарного гроба Господня, желали многие поколения святых мужей и жен. Они стремились сделать доступным нам, насколько это возможно для ограниченного человеческого разума, ведение сей дивной тайны, совершившейся в погребальной пещере близ старых стен Иерусалима. Искали образы, которые бы приблизили нас к осознанию поистине кардинального изменения, произведенного Богом в ту ночь со всем мирозданием.

Citeşte mai departe >>>

Pastorala Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir la Învierea Domnului 2017

 

„Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând
şi celor din morminte viaţă dăruindu-le.”
(Troparul Învierii Domnului)

 

Preasfinţiţi arhipăstori, cinstiţi preoţi şi diaconi,
Cuvioşi monahi şi monahii, drept-slăvitori creştini,

Hristos a Înviat!

Întreaga rânduială liturgică a Biserici noastre Ortodoxe, cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească, este frumos impregnată de mărirea și lauda adusă Slăvitei Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos. Nu există zi liturgică, slujbele căreia să nu evoce bucuria pascală. Fiecare săptămână liturgică este încununată cu ziua duminicii, Paștele săptămânal, iar anul liturgic este încununat cu măreție de coroana acestui „Praznic al praznicelor și Sărbătoare a sărbătorilor”.

Citeşte mai departe >>>

Пасхальное Послание Высокопреосвященнейшего Митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира

 

«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ,
и сущим во гробех живот даровав»

(Тропарь Воскресения Христова)

 

Преосвященные архипастыри, дорогие отцы,
возлюбленные во Христе Воскресшем, братья и сестры!

Христос Воскресе!

Весь богослужебный устав Единой, Святой,Соборной и Апостольской Церкви пронизан славословиями и хвалой в честь Славного Воскресения Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Нет ни одного литургического дня, в богослужении которого не воспоминалась бы пасхальная радость. Каждый недельный богослужебный круг увенчивается воскресным днём – Пасхой недели, а годичный богослужебный круг знаменуется величественным «Праздником праздников и торжеством торжеств» – Пасхой Христовой.

Citeşte mai departe >>>

Pastorală la Învierea Domnului a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni

 

„Cel ce răstignire ai răbdat şi moartea ai stricat şi ai înviat din morţi, împacă viaţa noastră, Doamne,

ca un singur Atotputernic"

(Stihira a II-a de la Laude, Utrenia Învierii)

Iubiţi întru Hristos, preoţi şi diaconi,

iubitorilor de Dumnezeu monahi şi monahii,

dragi fraţi şi surori din Eparhia de Edineţ şi Briceni!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Cu o deosebită inspiraţie rostesc această sfîntă salutare, care ne dăruieşte tuturor bucuria, întemeiată pe marea biruinţă a vieţii asupra morţii şi întunericului. Sfîntul Apostol Pavel, care L-a văzut cu ochii săi pe Domnul cel Înviat, ne îndeamnă: „…bucuraţi-vă! Desăvîrşiţi-vă, mîngîiaţi-vă, fiţi uniţi în cuget, trăiţi în pace şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi" (II Corinteni 13, 11). Credinţa în Hristos cel Înviat a dat oamenilor posibilitatea să afle Adevărul, acel veşnic şi Dumnezeiesc Adevăr, care i-a făcut şi-i face pe oameni liberi şi fericiţi în sensul deplin al acestor cuvinte. Hristos a dăruit oamenilor posibilitatea încă de pe pămînt, în timpul acestei scurte vieţi, să-L întîlnească personal pe El, ca pe Dumnezeu cel veşnic, să-L primească în chip real în sufletul lor.

Citeşte mai departe >>>

Пасхальное послание Преосвященного Никодима, Епископа Единецкого и Бричанского

 

„Крест претерпевый, и смерть упразднивый, и воскресый из мертвых, умири нашу жизнь, Господи, яко един всесилен”

(IIя Стихира на Хвалитех Пасхальной Утрени)

Возлюбленные во Христе пресвитеры и диаконы,

боголюбивые монашествующие! Дорогие братие и сестры Единецко-Бричанской Епархии!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

С особым вдохновением произношу это святое приветствие, которое дарит всем нам радость, основанную на высшем торжестве наступивших светлых дней, по словам Святого Апостола Павла, видевшего Воскресшего Господа своими глазами: „…радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, — и Бог любви и мира будет с вами (2 Кор. 13, 11). Вера в воскресшего Христа открыла людям возможность обрести Истину, ту вечную Божественную Истину, которая делала и делает людей свободными и счастливыми в полном и настоящем смысле этих слов. Христос подарил людям возможность еще на земле, во время сей кратковременной жизни, лично встретить Его как вечного Бога, реально принять Его в свою душу.

Citeşte mai departe >>>

Pastorală la Învierea Domnului a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni

Scan1

 

Iubiţi întru Hristos, preoţi şi diaconi,

iubitori de Dumnezeu monahi şi monahii,

Dragi fraţi şi surori din Eparhia de Edineţ şi Briceni!

După trecerea Mîntuitoarelor Patimi ale lui Hristos, noi din adîncul inimii rostim unii altora sfînta salutare pascală, mulţumind lui Dumnezeu Tatăl pentru Învierea Fiului Său Cel Unul-Născut, Mîntuitorul şi Domnul nostru Iisus Hristos. Astfel ne asemănăm ucenicilor Lui, care au mers în lume pentru a vesti la toate neamurile învierea şi „ …ziceau că a înviat cu adevărat Domnul… " (Luca 24, 34). În aceste scurte cuvinte „Hristos a Înviat!” se cuprinde toată esenţa credinţei noastre, toată tăria şi neclintirea nădejdii noastre, toată plinătatea bucuriei şi a fericirii veşnice. Ca de la o scînteie, de la aceste cuvinte inima credincioasă se aprinde de focul ceresc, de o sfîntă încîntare, preaslăvind pe Domnul Înviat ce străluceşte în Dumnezeiasca Sa Lumină.

Citeşte mai departe >>>

Пасхальное послание Преосвященного Никодима, Епископа Единецкого и Бричанского

Scan10006

 

Возлюбленные во Христе пресвитеры и диаконы,

боголюбивые монашествующие,

дорогие братия и сестры Единецко-Бричанской Епархии!

После скорбных дней Страстей Христовых мы радостно поздравляем друг друга и произносим священное пасхальное приветствие с благодарением Богу Отцу о Воскресении Единородного Сына, нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Тем самым уподобляемся Его ученикам, которые пошли в мир возвестить всем народам о Его воскресении и „ говорили, что Господь истинно воскрес" (Лк. 24, 34). В кратких словах „Христос Воскресе!" заключается вся сущность нашей веры, вся твердость и непоколебимость нашего упования и надежды, вся полнота вечной радости и блаженства. Как от искры, от этих слов верующее сердце воспламеняется огнем небесного восторга, прославляет блистающего Божественным светом Воскресшего Господа.

Citeşte mai departe >>>

Pastorală la Învierea Domnului a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni

Pastorala

 

„Învierea Ta, Hristoase Mîntuitorule,

îngerii o laudă în ceruri

şi pe noi pe pămînt ne învredniceşte

cu inimă curată să Te slăvim”

(Stihira de la Utrenia Învierii)

 

Iubiţi întru Hristos, preoţi şi diaconi, cuvioși monahi şi monahii,

drept-măritori creştini din Eparhia de Edineţ şi Briceni!

Pe parcursul Sfintei Patruzecimi am păşit împreună cu Domnul pe calea purtării de cruce, cu frică şi cu cutremur am îngropat Preacuratul Lui Trup, prin post şi rugăciune ne-am străduit să fim mai aproape de mîntuirea veşnică în Hristos Iisus. Această mîntuire ne-a fost dăruită prin marea jertfă de răscumpărare, adusă de Mîntuitorul lumii pe Golgota pentru noi toţi. El a pironit pe Cruce păcatele noastre, a sfarîmat lanţurile iadului, a slobozit neamul omenesc din stăpînirea morţii şi a deschis uşile încuiate ale Raiului. Nouă, oamenilor păcătoşi, ni s-a dat posibilitatea de a înţelege mai profund măreţia Dragostei jertfitoare a lui Dumnezeu faţă de neamul omenesc. Taina Răscumpărării, nepătrunsă de mintea omenească, se descoperă doar inimii credincioase, smerite şi mulţumitoare întru toate.

Citeşte mai departe >>>