Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de condoleanțe al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, la mutarea dintre noi la cele veșnice a robului lui Dumnezeu Feodor Petrovici Cecan

Preacuvioase părinte Arhimandrit Paisie,

Preacuvioase părinte Arhimandrit Hariton,

Cucernice părinte Protodiacon Onufrie,

Îndurerată familie Cecan,

Cu adîncă durere creștinească am primit vestea mutării dintre noi la cele veșnice a iubitului Dumneavoastră tată, robul lui Dumnezeu Feodor – fiu credincios al Bisericii noastre Ortodoxe!

Om credincios cu suflet mare, cu o excepțională dăruire de sine în slujba lui Dumnezeu și împlinirea voii Lui, cu o înţelegere profundă a rostului vieţii, a încercărilor şi suferinţelor, a bucuriei şi binecuvîntării Tatălui Ceresc, robul lui Dumnezeu Feodor a crescut și educat în dragostea față de Părintele Ceresc nouă copii, patru dintre care și-au închinat cu demnitate viața în slujba Bisericii.

Fiul cel mai mare, vrednicul de pomenire Prea Sfințitul Episcop Dorimedont, a fost ales de Dumnezeu la slujirea arhierească, păstorind cu multă rîvnă apostolică și vrednicie patristică cinstitul cler și binecredinciosul popor din cuprinsul Eparhiei de Edineț și Briceni.

În aceste momente grele de vremelnică despărțire, Vă trasmitem cele mai curate gînduri de rugăciune și alinare împreună cu sincere condoleanțe.

Pentru noi, creștinii, moartea este începutul vieții veșnice, de aceea, îmbărbătîndu-ne de cuvintele Sfîntului și Marelui Apostol Pavel „Căci pentru mine viața este Hristos și moartea un cîștig!” (Filipeni 1, 21), ne rugăm Mîntuitorului Hristos, Biruitorului iadului și al morții să odihnească sufletul robului Său Feodor împreună cu drepții în Împărăția Cerurilor!

Dumnezeu să-i facă odihnă cu drepții!

Veșnică lui pomenire din neam în neam!

† N I C O D I M
Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni

Comments are closed.