Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Înaltpreafinţitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie şi slujba înmormîntării protoiereului Leonid Sevastianov paroh al bisericii „Sfîntul Nicolae” loc. Călărăşeuca, r-nul Ocniţa

În dimineaţa zilei de vineri, 11 martie 2022, dangătul funebru al clopotelor a adunat mulţime de creştini la biserica „Sfîntul Nicolae” loc. Călărăşeuca, care cu inima frîntă de durerea despărţirii au venit să-l petreacă în ultimul drum pe cel care le-a fost părinte iubitor, blînd păstor şi duhovnic plin de har şi înţelepciune – protoiereul Leonid Sevastianov.

Liturghia Darurilor mai înainte sfințite Arhierească şi slujba înmormîntării au fost săvîrşite de către Înaltpreafinţitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni, înconjurat de un sobor de preoţi din parohiile blagociniei Ocnița, dar și din mai multe localități ale țării, care l-au cunoscut, iubit și apreciat pe răposatul părinte Leonid.

În timpul Sfintei Liturghii și la începutul slujbei prohodului, Înaltpreafinţitul Nicodim a adresat îndoliatei adunări cuvinte de compasiune şi mîngîiere. Ierarhul a subliniat că „părintele Leonid a fost un model al preoţiei, urmîndu-şi cu mult har de sus chemarea sfîntă. Toţi cei care îl cunoaştem pe părintele Leonuid avem toată speranţa că Dumnezeu l-a mutat din această Biserică pămîntească, luptătoare cu păcatele, în Biserica Sa cea Cerească, Trimfătoare, unde drepţii dau necontenit slavă şi laudă lui Dumnezeu.

Purtînd trup şi fiind în lume şi părintele Leonid a putut să greşească, dar nădăjduim şi credem că prin slujirea lui cinstită înaintea Sfîntului Prestol, prin dragostea lui faţă de Sfînta Biserică, prin părinteasca lui purtare de grijă faţă de toţi credincioşii şi prin rugăciunile noastre necontenite pentru sufletul său, Bunul Părinte Ceresc îi va ierta orice păcat, săvîrşit cu voie sau fără de voie, şi-l va sălăşlui cu drepţii în Fericirea Împărăţiei Sale celei Veşnice!”.

După slujba prohodului, sicriul cu trupul neînsuflețit al părintelui Leonid a fost înmormîntat în curtea bisericii „Sfîntul Nicolae” loc. Călărăşeuca, lîngă mormîntul fratelui său geamîn, protoiereului Mihail Sevastianov, care adecidat pe 21 iunie 2020.

Dumnezeu să-l odihnească cu drepţii!

Pentru mai multe fotografii apasați aici

Biroul de presă al Episcopiei de Edineţ şi Briceni

Comments are closed.