Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Circulară

Preasfințiți arhipăstori,

Preacuvioși și Preacucernici părinți

ai Sfintei noastre Biserici Ortodoxe din Moldova,

În aceste zile de grea cumpănă pentru poporul ucrainean, dar și pentru noi toți, acordăm părintească binecuvântare ierarhilor și preoților din cuprinsul Bisericii Ortodoxe din Moldova să întețim rugăciunile pentru pacea lumii și pentru încetarea conflictului armat din Ucraina, astfel, să se includă după ecfonisul „Că milostiv și iubitor de oameni…” de după ectenia întreită din cadrul Sfintei Liturghii următoarea rugăciune:

Doamne Dumnezeul părinţilor noştri, Cel bogat în milă şi în bunătate, Ziditorule a toată făptura cea văzută şi nevăzută, Domnul Păcii şi al Vieţii, Oceanul cel nemărginit al Iubirii!

Tu L-ai trimis pe pământ pe Fiul Tău Cel Iubit, Unul-Născut Domnul nostru Iisus Hristos, care Şi-a dat viaţa pentru lume, vrând ca tot omul să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină. El ne-a învăţat să ne iubim unul pe altul şi să nu răsplătim rău pentru rău.

Ascultă, deci, strigătul robilor Tăi, care cer îndurare şi pace, pentru Biserica Ta, pentru Ucraina şi pentru toată lumea Ta. Iartă-ne nouă toată greșeala cea de voie şi fără de voie, opreşte războiul şi potoleşte toată răutatea şi dezbinarea dintre oameni. Cu Harul Sfântului Tău Duh îmblânzeşte inimile celor înrăiţi şi opreşte toată lucrarea cea rea a vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. Pacea Ta, dă-ne-o, Doamne, şi umple de dragoste şi bună înţelegere casele noastre, luminează şi înţelepţeşte pe conducători, fii ocrotitor şi ajutător celor în nevoi, iar pe cei ce s-au săvârşit pe câmpurile de luptă, odihneşte-i acolo unde strălucreşte lumina feţei Tale.

Că Tu eşti Împăratul Păcii şi Mântuitorul sufletelor noastre şi Ţie slavă şi mulţumire îţi înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Cu părintească binecuvântare,

†VLADIMIR

MITROPOLITUL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE

Comments are closed.