Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

O nouă întîlnire a Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Nicodim cu familiile slujitorilor din Blagocinia Dondușeni

În după-amiaza zilei de marți, 28 septembrie 2021, la biserica „Buna Vestire” din satul Cernoleuca, raionul Dondușeni, a avut loc a patra întîlnire duhovnicească a  Înaltpreafințitului Arhiepiscop Nicodim cu preoții și preotesele din cuprinsul Blagociniei raionului Dondușeni.

Amintim, că întîlnirile cu familiile slujitorilor se desfășoară conform hotărîrii adoptate de Adunarea Generală  a slujitorilor la 7 septembrie a.c., și cu binecuvîntarea Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni.

De această dată, tema întrevederii a fost: Rolul familiei preotului în viața parohiei.

În cuvîntul său de deschidere, Înaltpreasfințitul Nicodim a menționat că în condițiile actuale familiei preotului ortodox îi revine un rol hotărîtor. La fel ca întreaga societate contemporană, și familia preotului este asaltată de ispite şi încercări specifice timpului pe care-l trăim.

Adresîndu-se către cei prezenți — preoți și preotese — Vlădica Nicodim a subliniat că scopul întrunirii este de a căuta și a găsi cele mai bune soluții la multiplele provocări cu care se confruntă astăzi familiile slujitorilor Altarului.  

Întîlnirea Ierarhului cu familiile slujitorilor din Eparhie a decurs într-o atmosferă duhovnicească. Toți cei adunați aici au participat la discuție, deoarece este o temă importantă pentru toți – slujirea preotului, pentru a fi stîlp de lumină în timpuri întunecate.

Alegerea slujirii a două altare: cel al familiei, unde preotul este şi soţ, şi tată; şi cel al Bisericii, unde preotul este părinte, îndrumător şi mijlocitor către Dumnezeu pentru sine, pentru propria familie, pentru toţi fiii şi fiicele duhovnicești din parohie, dar și pentru toată lumea, necesită o responsabilitate dublă, multă jertfelnicie şi curaj.

Un aport considerabil în realizarea acestor deziderate îl are soţia preotului. În primul rînd, preoteasa trebuie să reprezinte un sprijin real pentru soţul ei. După cuvintele înţeleptului Solomon, «cel ce găseşte o femeie bună, află un lucru de mare preţ», Cu atît mai important este aceasta pentru preot, deoarece o femeie virtuoasă este ajutor şi bucurie omenească şi duhovnicească, ei lucrînd împreună, în comuniune, la mîntuirea propriului suflet şi la mîntuirea  credincioşilor încredinţaţi preotului spre păstorire duhovnicească.

La finalul adunării toți prezenți au fost invitați să ia parte la o agapă frățiască, pregătită cu multă dragoste de protoiereul Andrei cu preoteasa Irina și fiul lor protodiaconul Iustinian Muntianu.

Pentru mai multe fotografii apasați aici

Biroul de presă al Episcopiei de Edineţ şi Briceni

Comments are closed.