Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesaj de felicitare adresat Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, cu prilejul sărbătoririi Sfîntului Ocrotitor

Înaltpreasfințite  Stăpîne Nicodim!

Colaboratorii Administrației eparhiale și clerul Episcopiei de Edineț și Briceni avem deosebita bucurie și plăcere de a Vă aduce, în ziua prăznuirii Duminicii Sfintelor Femei Mironosițe și a Drepților Iosif din Arimateea și Nicodim, cele mai sincere și mai calde felicitări cu prilejul sărbătoririi Sfîntului Ocrotitor.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu să Vă dăruiască multă sănătate, pace, bucurii duhovnicești și plinătate de har pentru continuarea rodnicei slujiri apostolice la care ați fost chemat de luminare, îndrumare și sfințire a clerului și credincioșilor. Fie ca Mîntuitorul Hristos, Arhiereul cel Veșnic, pentru rugăciunile și mijlocirile Dreptului Nicodim, să Vă dăruiască aceeași tărie și bucurie a mărturisirii și păstrării dreptei credințe, a devotamentului, curajului și iubirii desăvîrșite!

Totodată, dorim să ne exprimăm pe această cale fiasca recunoștință și dragoste pentru toată purtarea de grijă, sfaturile duhovnicești și susținerea ce ne-o acordați mereu cu toată răbdarea, bunătatea și căldura părintească. Mulțumind Părintelui Ceresc, Celui Care în marea lui milostivire V-a chemat la înalta slujire Arhierească, susținîndu-Vă și fiindu-Vă mereu alături, Îi adresăm fierbinți rugăciuni să Vă dăruiască sănătate și putere trupească și duhovnicească pentru a ne păstori cu aceeași înțelepciune și pricepere întru mulți și fericiți ani!

EIS POLLA ETI DESPOTA!

ÎNTRU MULȚI ȘI FERICIȚI ANI!

Cu mult respect, fiască dragoste și adîncă plecăciune,

Administrația eparhială și clerul Episcopiei de Edineț și Briceni

Comments are closed.