Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Slujbă Arhierească în Duminica după Botezul Domnului la biserica „Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe” din orașul Ocnița

 

În Duminica după Botezul Domnului, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul mulțimii credincioșilor de la biserica „Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință” din orașul Ocnița, unde a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. Prea Sfinția Sa a fost întîmpinat cu multă căldură de omagiatul părinte paroh, protoiereul Alexandru Ceaglei, care astăzi aniversează frumosul jubileu de 70 de ani de viață.

Apreciind înalt rîvna, credința și dragostea omagiatului părinte Alexandru pentru sfînta slujire păstorească la care a fost chemat de Dumnezeu, precum și toată activitatea sa sîrguincioasă de-a lungul timpului spre binele Bisericii Ortodoxe, Prea Sfințitul Nicodim i-a înmînat din partea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir, în cadrul Vohodului Mic protoiereului Alexandru Ceaglei înalta distincție – „Ordinul Recunoștinței”.

După citirea pericopei evanghelice, Prea Sfinţia Sa a rostit un cuvînt de învăţătură în care evidențiat ideea principală a Evangheliei zilei, de la Matei IV, 12-17, – „Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor!”. În acest context Ierarhul a vorbit despre legătura dintre Botez și Pocăință, iar mai apoi a subliniat că bucuria duhovnicească, prilejuită de perioada praznicală dintre Nașterea și Arătarea Domnului, trebuie să devină pentru fiecare un imbold și un început bun pentru o mai intensă trăire creștinească, prin frecventarea slujbelor bisericești și prin împărtășirea cu Sfintele Taine, ca merinde pentru viața veșnică.

A urmat apoi slujba unui Te Deum pentru sănătatea părintelui paroh și a întregului popor binecredincios.

La final, Ierarhul a adus calde felicitări părintelui paroh, protoiereului Alexandru Ceaglei, cu prilejul jubileului de 70 de ani de viață, urîndu-i multă sănătate, ani lungi de viață și ajutor sfînt de la Dumnezeu, pentru a conduce și mai departe cu aceeași rîvnă și dăruire credincioșii ce i-au fost încredințați spre păstorire la limanul mîntuirii. În același timp, Prea Sfințitul Nicodim a mulțumit omagiatului părinte pentru toată grija ce a purtat-o și o poartă Bisericii lui Hristos cu multă dragoste și responsabilitate, aducîndu-i în dar o frumoasă icoană cu chipul Maicii Domnului.

După Sfînta Liturghie, Prea Sfințitul Nicodim a oficiat slujba de sfințire a sediului Consiliului Raional Ocnița, la invitația domnului președinte Iurie Plopa. Cu acest prilej Vladica a urat colaboratorilor mult spor și ajutor sfînt de la Bunul Dumnezeu spre a lucra cu și mai multă rîvnă spre binele și prosperarea cetățenilor și le-a adus în dar o icoană chipul Mîntuitorului.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.