Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat părintelui secretar eparhial, protoiereului Adrian Cotelea cu prilejul aniversării jubileului de 40 de ani de viață

 

Prea Cucernice părinte Adrian,

Vă aducem sincere și cordiale felicitări cu prilejul aniversării frumosului jubileu de 40 de ani de viață!

Această felicitare reprezintă un simbol al aprecierii noastre față de atitudinea responsabilă și vocația sfîntă pe care o aveți pentru slujirea cu devotament a Bisericii lui Hristos în calitate de Secretar al Episcopiei de Edineț și Briceni. Sunteți un slujitor model pentru Eparhia noastră, caracterizat prin rîvnă pentru slujirea sfîntă, punctualitate, hărnicie, inteligență, acuratețe și promtitudine în îndeplinirea sarcinilor propuse.

La ceas aniversar rugăm pe Atotputernicul Dumnezeu să Vă binecuvînteze cu multă sănătate, ani lungi de viață, să Vă țină mereu în paza Sa cea Sfîntă și să reverse asupra Sfinției Voastre și asupra familiei voastre belșugul darurilor Sale, atît pămîntești, dar mai cu seamă duhovnicești.

Nemijlocit Vă doresc ca visele să devină realitate, speranțele împlinire, iar gîndul bun și fericirea să Vă însoțească mereu.

Din inimă Vă urez să fiți mereu tînăr la suflet și la trup și mă rog Mîntuitorului Hristos să Vă răsplătească din preaplinul harului și al iubirii Sale de oameni toată osteneala depusa spre slava și binele Sfintei noastre Biserici Ortodoxe!

Întru mulți și fericiți ani!

Cu aleasă prețuire și dragoste în Hristos-Domnul,

† NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

Comments are closed.