Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Denia celor 12 Evanghelii la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae”din oraşul Orhei

În seara zilei de joi, 25 aprilie 2019, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni,  a oficiat la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae”din oraşul Orhei slujba Utreniei Vinerii Patimilor Mîntuitorului cu citirea celor 12 Evanghelii. Această slujbă are o semnificaţie aparte, recapitulînd şi reactualizînd în conştiinţa credincioşilor, prin prin lectura acestor pericope evanghelice, momente de un dramatism profund din istoria mîntuirii, începînd cu prinderea Mîntuitorului în grădina Ghetsimani şi continuînd cu aducerea Lui la arhiereii Ana şi Caiafa, condamnarea de către Sinedriu, judecarea de către Pilat, batjocorirea, răstignirea şi moartea, încheind cu punerea în mormînt.

La încheierea slujbei, Prea Sfinţitul Nicodim a rostit în faţa credincioşilor un cuvînt de învăţătură, evidenţiind iubirea supremă, jertfelnică a Lui Dumnezeu, demonstrată în actul Răscumpărării noastre. „Fiind cu toţii martori la cele petrecute cu Mîntuitorul – rugăciunea din grădin Ghetsimani, prinderea, batjocorirea, condamnarea la moarte şi îngroparea Domnului – întraga noastră fiinţă a fost cuprinsă de un fior sfînt, de cutremur şi în acelaş timp mirare de această mare Taină a mîntuirii noastre. Să contemplăm această Taină în tăcere, cu pocăinţă, lacrimi şi cutremur!”- a mai indemnat Ierarhul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.