Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei

 

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat în dimineața zilei de sîmbătă, 12 ianuarie 2019, cînd Biserica Ortodoxă sărbătoreşte pe Muceniță Anisia fecioara din Tesalonic, Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei. Prea Sfinției Sale i-au coliturghisit slujitorii catedralei.

În cadrul serviciului divin au fost înălțate rugăciuni pentru unitatea Biericii Ortodoxe din întreaga lume, pentru pacea și liniștea Bisericii Ortodoxe din Ucraina și pentru întărirea duhovnicească la vreme de grea încercare a Întîistătătorului ei, Preafericitul Mitropolit Onufrie.

* * * *

Viața Sfintei Mucenițe Anisia fecioara:

Aceasta a trăit în zilele nelegiuitului împărat Maximian și era din Tesalonic, avînd părinți cinsititori de Dumnezeu, de bun neam și înstăriți. Și, săvîrșindu-se ei, Sfînta a vîndut toate avuțiile sale și cerceta pe cei săraci. Și celor legați în temnițe, pentru credință, le da cele de trebuință și, spălîndu-le rănile, ca și celor bolnavi le slujea. Și, împărțind toate, și-a tocmit o casă și lucra cu mîinile, cîștigîndu-și hrana și cele de trebuință, întru sudoarea feței sale. Și așa, petrecea în osteneli și nevoințe, în post și privegheri, fiind ea, cu viața și cu fapta, placută lui Dumnezeu.

Deci, mergînd ea la biserică, după obicei, iată unul din ostașii împărătești, închinători la idoli, i-a ieșit înainte și, apucînd-o, o trăgea spre capiștea idolilor, unde se serba praznicul soarelui, și o silea să jertfească dracilor. Și, mărturisind ea pe Hristos, ostașul a dat să-i smulga acoperămîntul de pe cap, iar ea, împotrivindu-se cu bărbăție, îl scuipa în obraz. Și, mîniindu-se, ostașul scoase sabia și o înfipse în coastele ei, străpungînd-o. Și așa fericita Muceniță și-a primit slăvitul sfîrșit.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.