Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

În a doua zi de Nașterea Domnului, Prea Sfințitul Nicodim a liturghisit în paraclisul „Sf. Vasile cel Mare” din Briceni și l-a felicitat pe protoiereul Simeon Cucuietu cu prilejul aniversării jubileului de 20 de ani de slujire la Altar

 

În cea de-a doua zi a praznicului Nașterii Mântuitorului, a pomenirii Soborului Maicii Domnului, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie în paraclisul de iarnă cu hramul „Sf. Irh. Vasile cel Mare” din cadrul complexului Catedralei Arhierești „Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni.

În dimineața ziei, Prea Sfinția Sa a fost întîmpinat cu multă bucurie duhovnicească de către slujitorul Catedralei, protoiereul Simeon Cucuietu, care în această zi aniversează frumosul jubileu de 20 de ani de slujire la Sfîntul Altar, de către soborul preoțesc și mulțimea credincioșilor briceneni, care s-au adunat cu pace și bucurie în suflete să dea slavă Pruncului Hristos cel născut în ieslea din Betleem pentru mîntuirea noastră și să se roage pentru sănătatea îndrăgitului lor părinte și duhovnic Simeon la semnificativul popas aniversar.

În tradiționalul său cuvînt de învățătură, Ierarhul a adus cordiale feicitări credincioșilor cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului, care este un praznic al bucuriei deoarece în el s-au împlinit nădejdile de veacuri ale omenirii care zăcea de milenii „în întuneric şi în umbra morţii”. „Cuvântul veşnic al Tatălui se face om, pentru ca pe om să-l mîntuiască, adică să refacă, prin jertfa Sa de pe Cruce, legătura omului cu Dumnezeu, ruptă prin păcatul protopărinţilor noştri. Să intrăm, deci, duhovnicește, în staulul din Bethleem şi, îngenunchind alături de Fecioara Mamă şi Sfîntul Iosif, să-L contemplăm pe Dumnezeu făcut prunc și să-i mulțumim cu plecăciune pentru marele Dar al Mîntuirii de care ne-a învrednicit!” — a îndemnat Prea Sfințitul Nicodim.

La final, Vlădica Nicodim a adresat cordiale cuvinte de felicitare părintelui Simeon cu prilejul aniverării jubileului de 20 de ani de slujire preoțească, dorindu-i să sporească și pe viitor în toată virtutea și fapta cea bună, spre mîntuirea sa și a credincioșilor ce i-au fost încredințați spre păsorire, și să slujească în continuare cu aceeași dăruire de sine și devotament la zidirea Trupului Tainic al lui Hristos, care este Biserica Sa.

Cuvinte de felicitare în adresa omagiatului părinte Simeon au fost aduse și din partea secretarului Episcopiei de Edineț și Briceni, protoiereului Adrian Cotelea, a confraților slujitori și a credincioșilor prezenți la slujbă.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.