Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

„Binecuvîntează, Doamne, cununa anului bunătăţii Tale!”

 

Slujitorii din cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni au participat astăzi, joi, 27 decembrie 2018, la Adunarea generală a preoților ce a avut loc la Reședința Episcopală sub președinția Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni. Întrunirea de astăzi s-a desfășurat sub semnul împlinirii a opt ani de slujire arhierească ai Chiriarhului Eparhiei noastre — Prea Sfințitul Nicodim.

Pentru început Ierarhul a prezentat un raport sumar al activității sale pastoral-misionare în cadrul Episcopiei de Edineț și Briceni în cei opt ani de slujire arhierească, evidențiind bunele realizări, dar atrăgînd atenția și asupra lucrurilor ce necesită a fi perfecționate. Prea Sfințitul Nicodim a mulțumit slujitorilor pentru ascultarea, susținerea și sprijinul acordat de-a lungul timpului la înfăptuirea diverselor activități misionare și social-filantropice, menite să promoveze valorile credinței creștin-ortodoxe și să apropie creștinii de Hritsos prin Sfînta Sa Biserică.

În continuare discuțiile s-au axat asupra provocărilor actuale cu care se confruntă Biserica Ortodoxă din Ucraina a Patriarhiei Ruse condusă de Preafericitul Mitropolit Onufrie, manifestate prin prigoniri din partea autorităților statului asupra clerului și credincioșilor bisericii canonice în urma hotărîrii Patriarhiei Ecumenice de la Contantinopol de a conferi autocefalie unor formațiuni eclesiastice schismatice din Ucraina. Cu un raport asupra situației bisericești din Ucraina a venit protoiereul Dionisie Lupașco, blagocin al raionului Edineț, sectorul III.

În urma raportului a fost votată unanim o Declarație de susținere a Bisericii Ortodoxe din Ucraina în frunte cu Preafericitul Mitropolit Onufrie și a deciziilor Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, în frunte cu Sanctitatea Sa, Patriarhul Kiril, din 10 octombrie 2018 de la Minsk, care vizează în special și întreruperea temporară a comuniunii euharistice cu Patriarhia de Constantinopol.

În acest context, Prea Sfințitul Nicodim a chemat atît clerul, cît și credincioșii la rugăciune fierbinte cu post, în cadrul cultului divin public, dar și particular, pentru pacea și unitatea Bisericii Ortodoxe din întreaga lume și din țara învecinată Ucraina.

În cadrul ședinței a fost audiat și raportul de activitate al nou înființatei Uniuni a Femeilor Creștin Ortodoxe din Raionul Briceni, prezentat de președinta acesteia, doamna Cristina Dodu. Cu binecuvîntarea Prea Sfințitului Nicodim au fost stabilite noi perspective de colaborare cu instituțiile și departamentele eparhiale în vederea atingerii scopurilor misionare propuse.

Apoi a fost săvîrșită o rugăciune de pomenire pentru vrednicii ostenitori ai Eparhiei mutați la Domnul în răstimpul celor opt ani de slujire ai Prea Sfințitului Nicodim.

Cu prilejul aniversării jubileului de 50 de ani de viață, protoiereul Pavel Melnic, paroh al bisericii „Sf. Irh. Nicolae” din orașul Dondușeni, a fost felicitat călduros de către Ierarh și decorat cu medalia „Sf. Vasile cel Mare”. De alese cuvinte de felicitare și onorabila distincție „Sf. Vasile cel Mare” s-a bucurat și protoiereul Vasile Roșca, paroh al biericii „Sf. Arhangheli” din satul Trinca, cu prilejul aniversării jubileului de 20 de ani de slujire la Altar.

Toți clericii au primit pastoralele la Nașterea Domnului a Sanctității Sale Kiril, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, a Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir, Întîitătătorul Biericii Ortodoxe din Moldova, și a Prea Sfințitului Episcop Nicodim.

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă ce se apropie, tutror slujitorilor li s-a oferit în dar din partea Ierarhului cîte un Calendar bisericesc de masă pentru anul 2019 și o carte de predici.

La final, toți slujitorii prezenți la întrunire au luat parte la o agapă frățească de post.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.