Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat familiei protodiaconului Filip Namolovan în legătură cu decesul subit al nepotului său, robul lui Dumnezeu Vasile Șeremet

Cu sufletele drepţilor, celor ce s-au săvîrşit, odihneşte Mîntuitorule, sufletul adormitului robului tău Vasile, păzindu-l pe el întru viaţa cea fericită, care este la Tine, Iubitorule de oameni.

Cucernice părinte protodiacon Filip,

Stimată doamnă Tamara!

Cu nemărginită tristețe și adîncă durere creștinească am aflat de mutarea prematură dintre noi la cele veșnice, la frageda vîrstă de numai 15 ani, în urma unui tragic accident rutier, a iubitului Dumneavoastră nepot, robul lui Dumnezeu Vasile — credincios fiu al Bisericii Ortodoxe, tînăr cu suflet mare, căutător și iubitor de Dumnezeu și de aproapele, bun și exemplar creștin.

Plecarea lui dintre noi înseamnă o grea și irecuperabilă pierdere pentru familia sa, pentru familia Dumneavoastră personal, dar și pentru toți apropiații și oamenii dragi  care l-au cunoscut.

În acest ceas de întristare provocat de vremelnica despărțire, venim către Dumneavoastră cu sincere condoleanțe și gînduri de mîngîiere și îmbărbătare, inspirate de credința în Învierea Domnului Hristos, care este și chezășia învierii noastre.

Mîngîiaţi în credinţă de speranţa învierii, îi spunem nou adormitului robului lui Dumnezeu Vasile veșnică pomenire și rugăm pe Mîntuitorul Hristos, Domnul Vieții, să odihnească sufletul său întru lumina cea neapusă a iubirii sale veșnice.

Dumnezeu să-l odihnească cu drepții!

† N I C O D I M

Episcop de Edineţ şi Briceni

 

Comments are closed.