Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Hramul bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din satul Mărcăuţi, raionul Briceni

 

În ziua Duminicii Tuturor Sfinților și a cinstirii Sfinților Întocmai cu Apostolii Împărați Constantin și mama sa Elena, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, s-a aflat în mijlocul credincioșilor prohiei „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din comuna Mărcăuţi, raionul Briceni, pentru a împărtăși cu ei bucuria sărbătoririi hramului. Ierarhul a fost întîmpinat în dimineața zilei cu multă căldură și dragoste, cu flori, cu pîine și cu sare, de către părintele paroh, protoiereul Octavian Gavriloe, copii îmbrăcați în straie naționale și mulțime de credincioși. Prea Sfințitul Nicodim a oficiat aici Sfînta Liturghie Arhierească, înconjurat de un sobor numeros de preoți și diaconi.

Sfînta Litrughie a fost urmată slujba parastasului pentru vrednicul de pomenire Episcop Dorimedont, de procesiunea înconjurării bisericii cu citirea pericopelor evanghelice și de tradiţionalul cuvînt de învățătură.

Vlădica Nicodim a vorbit comunității dreptmăritoare despre importanța Duminicii Tuturor Sfinților, care ne arată roadele lucrării Duhului Sfînt în Biserică, ne îndeamnă la urmarea exemplului de viață al sfinților și la invocarea ajutorului lor în rugăciune, pentru a deveni și noi bineplăcuți lui Dumnezeu.

În continuarea cuvîntului, Ierarhul s- referit și la cinstirea Sfinților Împărați Constantin și Elena, cei întocmai cu apostolii, patronii și ocrotitorii spirituali ai acestei parohii. Sfinții Constantin și Elena au fost încununați de Dumnezeu cu nimbul sfințeniei pentru că au oferit creștinilor libertatea de slujire Adevăratului Dumnezeu și de propovăduire a adevărurilor mîntuitoare, fără a fi prigoniți, urmăriți și supuși chinurilor, cum fusese mai înainte; au contribuit la statornicirea dreptei învățături creștine despre dumnezeirea Mîntuitorului Hristos, organizînd primul Sinod Ecumenic de la Niceea; au redat cultului și bisericilor frumusețea și podoaba cuvenită și au descoperit la Ierusalim o comoara neprețuită pentru întraga lume creștină – Cinstitul și de Viață Făcătorul Lemn al Crucii pe care a fost răstignit Mîntuitorul Hristos.

De asemenea, Prea Sfinţia Sa a amintit credincioşilor că începe postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel şi i-a îndemnat la un post plin de rodiri duhovnicești, de credinţă şi de dragoste, însoțit de mai multă rugăciune şi  împărtăşire cu Sfintele Taine.

Ierarhul a mulțumit de asemenea părintelui paroh, protoiereului Octavian Gvriloe, pentru rîvna și dragostea de care dă dovadă în activitatea sa de păstor și îndrumător de suflete, precum și pentru buna gospodărire a locașului de cult, oferindu-i în semn de apreciere înalta distincție eparhială — medalia „Sf. Irh. Vasile cel Mare”.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineţ şi Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.