Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Biserica „Sfînta Treime” din orașul Cupcini în haină de sărbătoare

 

Biserica „Sfînta Treime” din orașul Cupcini s-a aflat astăzi, 27 mai 2018, în Duminica Pogorîrii Sfîntului Duh, a Cincizecimii, în veșmînt de sărbătoare cu prilejul sărbătoririi hrmului. Bucuria prăznuirii hramului a fost încununată de vizita  Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni. Atmosfera festivă s-a făcut simțită chiar de la poarta bisericii, unde Prea Sfinția Sa a fost întîmpinat în mod tradițional, cu pîine și cu sare, de părintele paroh, protoiereul Marcel Curoș, soborul de slujitori, de copii îmbrăcați în straie naționale și de primarul orașului, Ion Ostaficiuc, care au rostit alese cuvinte de bun venit.

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat aici Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de slujitori și în prezența unui număr mare de credincioși.

După citirea pericopei evanghelice a zilei, Ierarhul a rostit un cuvînt de învățătură în care a specificat că Cincizecimea este o sărbătoare domnească ce comemorează pogorîrea Sfîntului Duh în chip de limbi de foc peste Sfinții Apostoli la 50 de zile după Slăvita Înviere și la 10 zile după Înălțarea la cer a Mîntuitorului Hristos și ea reprezintă încununrea lucrării mîntuitoare a Domnului Iisus, începută odată cu nașterea Sa în Betleem. Această lucrare, care a culminat cu răstignirea pe cruce şi învierea din morţi, ar fi rămas neîmplinită şi fără folos pentru toţi oamenii din toate timpurile şi locurile, dacă n-ar fi întemeiat Biserica şi n-ar fi aşezat într-însa Sfintele Taine prin pogorîrea şi lucrarea neîntreruptă a Duhului Sfînt în Biserică.

În urma acestui eveniment apostolii au căpătat marele dar de a vorbi în limbi străine, necunoscute de ei pînă atunci. Spre mirarea multor oameni aflați în Ierusalim, cei doisprezece Apostoli au început să facă cunoscută învățătura Mîntuitorului către neamuri, în diferite limbi, deși acești ucenici erau știuți de mulți dintre cei prezenți ca fiind evrei simpli, în nici un caz preocupați de învățarea limbilor străine. Evenimentul reprezintă și ziua de naștere în chip văzut a Bisericii Creștine, întemeiată în chip nevăzut prin Jertfa Mîntuitorului pe Cruce.

A urmat apoi decorarea celor mai de seamă ctitori și binefăcători ai bisericii „Sfînta Treime” din Cupcini. Astfel, domnul Ion Ostaficiuc, primarul orașului Cupcini, a fost decorat cu medalia „Sf. Ierarh Vasile cel Mare”, iar mai mulți creștini, în semn de mulțumire și apreciere, au fost distinși de către vlădica Nicodim cu distincții bisericești.

La finalul Sfintei Liturghii a fost săvîrșită slujba Vecerniei, în cadrul căreia au fost citite cele șapte rugăciuni ale pelcării genunchilor, după care Prea Sfinția Sa a adresat alese cuvinte de felicitare părintelui paroh, protoiereului Marcel Curoș, cu prilejul aniversării a 22 de ani de la hirotonia preoțească și 22 de ani de slujire în această parohie, precum și tuturor credincioșilor cu ocazia hramului și a mărețului praznic al Cincizecimii.

Sărbătoarea hramului a continuat cu o recepție oferită de domnul primar Ion Ostaficiuc la sediul primăriei Cupcini la ora 16.00, după care a urmat vernisarea unei expoziții de bucate tradiționale, picturi, covoare naționale, obiecte de artizanat, precum și „colțul viu” cu o expoziție de diverse specii de păsări.

Seara, în incinta Casei de Cultură din Cupcini, Prea Sfințitul Nicodim a luat parte la deschiderea oficială a sărbătorii. Evenimentul s-a desfășurat cu participrea domnului deputat Oleg Sîrbu, a președintelui raionului Edineț Iurii Garas, a primarului orașului Cupcini Ion Ostaficiuc, a reprezentantului Guvernului Republicii Moldova, a oficialităților locale, locuitorilor și oaspeților orașului.

În cuvîntul oferit la deschidere, Prea Sfințitul Nicodim a felicitat autoritățile locale și locuitorii orașului cu prilejul sărbătoririi hramului, mulțumind în special domnului primar, ctitorilor și oamenilor de bună credință pentru colaborarea fructuoasă cu Biserica, susținerea sfintelor locașuri din Cupcini și a tuturor lucrărilor frumoase ce s-au realizat spre slava lui Dumnezeu.

A urmat apoi un concert și o agapă de sărbătoare.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.