Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Cu prilejul sărbătoririi Sfîntului Binecredinciosului Cneaz Alexandru Nevskii și a Sfîntului Ierarh Mitrofan de Voronej, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresează un mesaj de felicitare tuturor slujitorilor eparhiei, care-și sărbătoresc astăzi Sfîntul Ocrotitor

 

La 23 noiembrie / 6 decembrie, Biserica Ortodoxă îî cinstește pe Sfîntul Binecredinciosul Cneaz Alexandru Nevskii și pe Sfîntul Ierarh Mitrofan de Voronej. Cu acest prilej, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresează felicitări cu ocazia sărbătoririi Sfîntului ocrotitor omagiaților acestei zile:

— Arhimandritului Mitrofan, nevoitor al Mănăstirii „Nașterea Domnului”, Zăbriceni

— Protoiereului Alexandru Usatîi, paroh al bisericii „Sf. Arhangheli” din or. Otaci și blagocin de Ocnița

— Protoiereului Alexandru Ceaglei, paroh al bisericii „Sf. Gheorghe”, or. Ocnița

— Protoiereului Alexandru Benzari, paroh al bisericii „Sf. Treime”, s. Rujnița, Ocnița

— Protoiereului Alexandru Buga, paroh al bisericii „Sf. Nicolae”, s. Șirăuți, Briceni

— Diaconului Alexandru Todiev, cleric al bisericii „Sf. Alexei, Mitropolitul Moscovei”, s. Alexeevca, Edineț

Prea Cucerniciile Voastre!

Cu prilejul sărbătoririi Sfîntului Binecredinciosului Cneaz Alexandru Nevskii și a Sfîntului Ierarh Mitrofan de Voronej, Ocrotitorii duhovnicești ai Sfințiilor Voastre, vreau să Vă aduc cele mai sincere felicitări, dimpreună cu urări de ani mulți, sănătate, har și bună sporire în tot lucrul binecuvîntat pe care-l faceți.

În această zi de sărbătoare, ne rugăm ca Bunul Dumnezeu, pentru rugăciunile și mijlocirile bineplăcuților Săi Sfinți Alexandru și Mitrofan, să Vă dăruiască și în continuare har și statornicie în mărturisirea credinței ortodoxe, spre slava Preasfintei Treimi, binele Bisericii și mîntuirea credincioșilor care V-au fost încredințați spre păstorire!

† NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

Comments are closed.