Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Cu binecuvântarea Prea Sfințitului Nicodim a avut loc Seminarul metodico-practic raional cu genericul: ,, Valorificarea potențialului spiritual al copiilor-cheia spre succesul nostru comun” în Gimnaziul Mereșeuca, raionul Ocnița

       

  Cu binecuvântarea Prea Sfințitului Nicodim la data de  09.10.2017 a avut loc Seminarul metodico-practic raional cu genericul: ,, Valorificarea potențialului spiritual al copiilor-cheia spre succesul nostru comun” în Gimnaziul Mereșeuca, raionul Ocnița

În  făurirea omului  educaţia este concepută ca o investiţie în om,  compusă din mai multe elemente, organizate în sistem, aflate în strânse relații și care fac ca o modificare produsă în unul dintre ele să se resimtă și în celelalte, astfel încât, fiecare element al acțiunii educative poate fi cauza și efectul altuia. Ea reprezintă o  preocupare a întregii societăţi prin valorificarea optimă a resurselor sale materiale şi umane. La realizarea educaţiei contribuie familia, mediul social, şcoala, biserica, instituţiile culturale, mass-media şi structurile asociative. În constelaţia acestor factori de educare a tinerei generaţii, şcolii îi revine locul central fiind „ principala instituţie socială specializată în pregătirea oamenilor pentru muncă şi viaţă.

În prezent școala, ca și întreaga societate modernă, se confruntă cu mai multe probleme sociale și educaționale: abandonul școlar, cazuri de violență, extinderea pseudovalorilor, criza morală și spirituală, diminuarea sensibilității /empatiei/-toleranței față de celălalt, probleme de ordin psihologic ale copiilor din familii socialmente vulnerabile sau ale copiilor ai căror părinți sunt plecați peste hotare. Devine imperios necesar ca Școala să conlucreze cu diverși parteneri comunitari cum ar fi Biserica ,, pentru a-și conjuga eforturile în vederea soluționării sau diminuării problemelor educaționale.”

 Argument eficient  în cauză  găsim reper   în conceptul educaţional ce este promovat de Ministerul Educatiei al Republicii Moldova, în baza Codului Educaţiei: în art. 7. Principiile fundamentale ale educaţiei la litera o) principiul participării şi responsabilităţii comunităţii, a părinţilor şi a altor actori comunitari interesaţi.  [1, art.7]  Articolul acesta  plasează Biserica printre actorii comunitari interesaţi și este baza juridică a parteneriatului educațional Școală-Biserică . Tot un argument amplu ar fi articolul 39 a standardelor Educației [1, art.39]  privind  explicarea misiunii învățământului pe nivele de școlarizare și standardelor educației de stat .

Moderatorii seminarului au fost: Lazări Vera- Specialist principal, metodist, coordonator ANET; Prot.Lucian Serdeșniuc- Președintele Departamentului Eparhial Învățământ Religios și Activitate Pastorală; Bacal Aliona- profesoare de clasele primare

Agenda seminarului metodico-practic include ora publică la Religie în clasa a VII-a cu subiectul: ,, Minunea din Cana Galileia.Dumnezeu binecuvântează familia” și activitatea extradidactică cu subiectul: ,, Lăudați pe Domnul…”

La Seminar au participat membrii Departamentului Eparhial Învățământ Religios, reprezentanți  ai gimnaziilor din raionul Ocnița, elevii Gimnaziului Mereșeuca și părinții acestora.

Tipul lecției a constat în formarea valorilor creștine și consolidarea comportamentului moral-religios.

Metodelele pedagogice prezentate: conversația, explicația, exercițiul, povestirea, problematizarea, explozia stelară și observația dirijată;

Mijloace de învățământ: Sfânta Scriptură, planșă Nunta din Cana Galileii, laptop,video-proiector, harta,, Palestina Noului Testament”, fișe de lucru, coli A3, rebus, marker, post-it;

Forme de organizare: activitate frontală, individuală, pe grupe

Membrii Departamentului Eparhial Învățământ Religios și Activitate Pastorală aduc sincere mulțumiri și aprecieri tuturor participanților și în special preotului paroh prot.mitr.Oleg Bacal pentru primire și implicare activă în organizarea seminarului metodico-practic raional în satul Mereșeuca, raionul Ocnița.

                                                                                                       Prot.Lucian Serdeșniuc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.