Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

In memoriam — Protodiaconul Pavel Ciobanu

 

„Cu sufletele drepţilor, celor ce s-au săvîrşit, odihneşte Mîntuitorule, sufletul adormitului robului tău protodiaconului Pavel, păzindu-l pe el întru viaţa cea fericită, care este la Tine, iubitorule de oameni!”

Ziua de 1 august ne amintește cu multă nostalgie și firescă durere despre mutarea subită dintre noi la cele veșnice a protodiaconului Pavel Ciobanu, cleric al Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, vrednic slujitor al Episcopiei de Edineț și Briceni, neobosit mărturisitor al credinţei în Hristos prin exemplul propriei sale vieţi şi un om de o rară nobleţe şi cumsecădenie.

Vrednicul de pomenire părinte Pavel, trecut prematur la Domnul în urma unui atac de cord, în această zi urma să aniverseze 40 de ani de viață pămînteacă și 20 de ani de slujire la Altarul Domnului în treapta diaconească.

Un suflet blînd şi bun, gata să ajute pe oricine, părintele Pavel va rămîne în conştiinţa tuturor celor care l-au cunoscut şi iubit o făclie mereu arzîndă pentru trăirea credinţei în Hristos, pe care a moştenit-o din familia sa şi slujirii căreia şi-a dedicat întreaga viaţă încă din anii tinereții.

Nădăjduim că sufletul părintelui Pavel se află acum în lumina cea neapusă a Împărăţiei Cerurilor, iar de a și greșit ceva ca un om, cu voie sau fără de voie, ne rugăm Domnului Hristos, Cel înviat din morţi, să-i ierte orice păcat și să odihnească sufletul său în ceata sfinţilor, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfîrşit.

Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică în lumina Împărăţiei Sale!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.