Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, la mutarea dintre noi la cele veșnice a Protoiereului Igor Procopii

 

„Cu sufletele drepţilor, celor ce s-au săvîrşit, odihneşte Mîntuitorule, sufletul adormitului robului tău protoiereului Igor, păzindu-l pe el întru viaţa cea fericită, care este la Tine, iubitorule de oameni!”

Consternați și plini de durere sufletească ne despărţim în aceste zile de un tînăr, dar vrednic și rîvnitor slujitor al Altarului și neobosit mărturisitor al credinţei în Hristos prin exemplul propriei sale vieţi — protoiereul Igor Procopii.  Chemat la Dumnezeu în floarea vieții, în urma unei necruțătoare boli, mutarea sa dintre noi ne-a umplut sufletele de tristețe, nostalgie și o nedsescrisă durere a despărțirii.

L-am cunoscut pe părintele Igor din frageda sa tinerețe, atunci cînd, mînat de un dor nestăvilit de a-l cunoaște pe Dumnezeu și a-i sluji Sfintei Sale Biserici, și-a exprimat intenția de a studia teologia. Pe parcursul studiilor a îndeplinit cu rîvnă diverse asculări în cadrul blagociniei Orhei, a fost ipodiacon și mai apoi hirotonit în treapta de diacon și preot. Sorbea cu mult nesaț orice învățătură și sfat duhovnicesc, avea o evlavie deosebită pentru sfintele slujbe și rugăciunea particulară, era mereu o prezență plăcută în societate, fiind o fire veselă, optimistă, altruistă, plină de căldură și bunătate molipsitoare.

Prin decretul Înalt Prea Sfințitului Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, a fost numit paroh al bisericii „Sfinții Arhangheli” din satul Ciripcău, raionul Florești. A reușit într-un timp scurt să cîștige respectul și dragostea creștinilor ce i-au fost încredințați spre păstorire, devenind pentru ei o făclie mereu arzîndă pentru slujirea şi trăirea credinţei în Hristos.

Pentru cei care am avut fericitul prilej de a-l cunoaşte, părintele Igor a fost şi va rămîne un adevărat model al slujitorului energic și tînăr, care, prin lumina caldă şi plină de bunătate pe care o iradia, ne făcea mai tari în speranţa că puterea credinţei şi a rugăciunii învinge toate obstacolele şi nedreptăţile.

În aceste momente, cînd sufletul părintelui Igor merge în lumina cea neapusă a Împărăţiei Cerurilor, ne rugăm Domnului Hristos, Cel Înviat din morţi, să odihnească sufletul lui în ceata sfinţilor, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfîrşit.

Suntem alături de îndurerata preoteasă Marina, de îndoliata familie Procopii greu încercată și de fiii duhovnicești ai părintelui Igor și de toți cei care l-au cunoscut, iubit și apreciat. Adresăm tuturor condoleanțe și întărire cu speranța Învierii și vieții celei veșnice făgăduite nouă de Mîntuitorul!

Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică în lumina Împărăţiei Sale!

† NICODIM

Episcop de Edineţ şi Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.