Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Cinstirea Sfîntului Prooroc Ilie Tesviteanul la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

IMG_0678

 

În ziua cinstirii Sfîntului Prooroc Ilie Tesviteanul, marți, 2 august 2016, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat împreună cu un sobor de preoți și diaconi Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei.

La final, Prea Sfinția Sa a rostit un cuvînt de învățătură despre modelul de asceză, de tărie în credință și de mărturisire a ei prin fapte, oferit nouă de viața și activitatea Marelui Prooroc Ilie — unul dintre cei mai populari sfinţi ai Vechiului Testament. Prooroc de foc al Dumnezeului Savaot, mistuit de „rîvna casei Domnului“, el a rămas în conştiinţa Bisericii drept apărătorul neînduplecat al legii dumnezeieşti, într-o perioadă tulbure a poporului evreu, cînd rătăcirea idolatriei care venea din partea regelui Ahab şi a soţiei sale, Isabela, depărta pe tot mai mulţi de la credinţa în Unul Dumnezeu.

Faptele minunate ale lui Ilie, care îşi întărea cuvintele de foc cu foc coborît din cer, intransigenţa în faţa păcatului relei credinţe, calitatea de a fi un văzător al Domnului şi, desigur, sfîrşitul său neobişnuit — mutat la Domnul fără a mai trece pragul morţii — i-au dat lui Ilie aura de sfînt ales. Statutul lui Ilie de sfînt ales al Vechiului Testament este întărit chiar de Mîntuitorul Hristos, care şi-a arătat dumnezeiasca slavă pe muntele Tabor, avînd ca martori pămînteşti pe cei trei Apostoli şi drept contemplatori cereşti, pe Moise şi Ilie. Sfîntul Prooroc Ilie, ca martor al slavei cereşti, va fi şi unul dintre personajele care vor apărea în vremea sfîrşitului lumii, luptînd cu aceeaşi rîvnă cu forţele răului (Apoc. XI, 7).

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

IMG_0713

 

IMG_0715

 

IMG_0718

 

IMG_0727

 

IMG_0731

 

IMG_0739

 

IMG_0743

 

IMG_0751

 

IMG_0759

 

IMG_0760

 

IMG_0768

 

IMG_0771

 

IMG_0773

 

IMG_0793

 

IMG_0796

Comments are closed.