Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

FELICITAREA PREASFINŢITULUI PETRU, EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI, ADRESATĂ PREASFINŢITULUI NICODIM, EPISCOP DE EDINEŢ ŞI BRICENI, CU OCAZIA ANIVERSĂRII A 35 ANI DE SLUJIRE LA SFÎNTUL PRESTOL

EUN_2253_измен.размер

 

Preasfinției Sale

Preasfințitului NICODIM,

Episcop de Edineţ şi Briceni

Preasfinția Voastră!

Vă felicit din toată inima cu împlinirea a 35 de ani de slujire la Sfântul Altar – dată remarcabilă în viața Preasfinției Voastre. Iubind pe Domnul și Mântuitorul nostru, ați hotărât ferm să „slujiți spre lauda slavei Sale” (Efeseni 1, 12) și să primiți Taina Preoţiei, dedicându-vă slujirii Bisericii Ortodoxe.

Așa a fost voia lui Dumnezeu să vă alăturați acestei slujiri a harului apostolic, asemănându-vă ucenicilor Domnului nostru Iisus Hristos, și să mărturisiți celor apropiați și îndepărtați „Cuvântul cel adevărat care luminează pe tot omul, care vine în lume” (Ioan 1,9).

În prezent, administrând Episcopia de Edineţ şi Briceni, care Va fost încredințată, Vă străduiți să slujiți cu râvnă în ogorul îngrijirii sufletești, zidind pacea și înțelegerea în parohii, învățînd credincioșii să împlineacsă poruncile evanghelicești. De cînd vă cunosc personal, aţi fost mereu omul care a adus zîmbetul pe faţa oamenilor nevoiaşi prin actele de milostenie săvîrşite atît în Episcopia de Edineţ şi Briceni cît şi în oraşul Orhei. Aţi susţinut învăţămîntul teologic, fiind profesor apoi prin tipărirea şi editarea cărţilor teologice şi de cult iar în prezent ajutaţi mult seminarul „Cuvioasa Elizabeta” de pe lîngă Centrul Eparhial din oraşul Edineţ.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi a tuturor sfinţilor, să vă dăruiască multă sănătate, bucurie și Atotputernicul Său ajutor în activitatea ierarhică a Preasfinției Voastre.

Cu frăţească dragoste întru Hristos Domnul,

+ PETRU

Episcop de Ungheni şi Nisporeni

Comments are closed.