Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Prea Sfințitul Nicodim aniversează 5 ani de la hirotonia în treapta de Arhiereu

IMG_75332

 

Prea Sfinția Voastră!

Cu deosebită plăcere și fiască dragoste Vă aducem astăzi alese cuvinte de felicitare cu prilejul aniversării a 5 ani de la hirotonia Prea Sfinției Voastre în treapta de Arhiereu, dorindu-Vă multă sănătate, zile îndelungate, pace, bucurie și mîntuire sufletească!

În acești 5 ani de slujire Bisericii Domnului și Mîntuitorului nostru Iisus Hristos în calitate de Arhiereu și Chiriarh al Episcopiei de Edineț și Briceni noi, cei care Vă suntem ascultători și supuși fii duhovnicești, V-am simțit din plin căldura rugăciunii și bunătatea părintească a Prea Sfinției Voastre revărsată asupra noastră din prisosul inimii; lucrarea harului Duhului Sfînt primit la taina a hirotoniei; puterea cuvîntului întărit prin fapte; înțeleapta și exigenta activitate pastorală și misionară; arhiereștile binecuvîntări și povețe la o viață creștină curată, după poruncile evanghelice, și îndemnurile la o responsabilitate înaltă în slujirea pe care ne-am asumat-o de a conduce pe calea mîntuirii sufletele credincioșilor.

Pentru toate acestea ne exprimăm astăzi întreaga recunoștință și rugăm pe Mîntuitorul Hristos, Păstorul și Arhiereul nostru, să Vă dăruiască și în continuare mult har și binecuvîntare cerească spre a ne păstori cu aceeași putere, înțelepciune, blîndețe și dragoste părintească!

Întru mulți și fericiți ani!

Cu fiască dragoste și înaltă prețuire,

Colaboratorii Centrului Eparhial

și clerul Episcopiei de Edineț și Briceni

Comments are closed.