Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Liturghie Praznicală prilejuită de aniversarea jubileului de 200 de ani de la fondarea Catedralei „Schimbarea la Față a Mîntuitorului” din orașul Bender

13_09_2015_3

 

În Duminica a XV-a după Cincizecime și ziua pomenirii Așezării în raclă a Cinstitului Brîu al Maicii Domnului, în Catedrala „Schimbarea la Față a Mîntuitorului” din orașul Bender a fost oficiată Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie de către un sobor de Arhierei în frunte cu Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir.

Înalt Prea Sfinției Sale i-au coliturghisit Înalt Prea Sfințitul Vichentie, Mitropolit de Tașkent și Uzbekistan, Înalt Prea Sfințitul Sava, Arhiepiscop de Tiraspol și Dubăsari, Înalt Prea Sfințitul Alexei, Arhiepiscop de Balta și Ananiev, Prea Sfințitul Marchel, Episcop de Bălți și Fălești, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, Prea Sfințitul Diodor, Episcop de Melekesia și Ciardaklî, Prea Sfințitul Ambrozie, Episcop de Neftekamsk și Birsk, Prea Sfințitul Ioan, Episcop de Soroca, vicar mitropolitan, parohul Catedralei, Protoiereul Ioan Calmîc, părinții blagocini din cuprinsul Eparhiei de Tiraspol și Dubăsari, slujitori și invitați de onoare la eveniment.

La slujbă au luat parte oficialități locale și mulțime de credincioși, care s-au adunat pentru a se bucura împreună de frumosul jubileu de două secole de existență a îndrăgitului lor locaș de rugăciune și sfințenie.

Sfînta Liturghie a fost urmată de o procesiune solemnă cu icoana Schimbării la Față în jurul Catedralei pe străzile principale ale orașului Bender, urmată de solemnitatea de sfințire a plăcilor memoriale în cinstea întemeietorului Catedralei, Episcopului de Bender și Ackerman, Dimitrie (Sulima) (1811-1821), precum și a plăcii gravate cu textul gramatei de întemeiere a Catedralei din anul 1815. Plăcile au fost dezvelite de către Mitropolitul de Tașkent și Uzbekistan, Vichentie și Episcopul de Edineț și Briceni, Nicodim. Slujba de sfințire a fost oficiată de Arhiepiscopul de Tiraspol și Dubăsari, Sava.

Apoi i s-a oferit cuvîntul Înalt prea Sfințitului Mitropolit Vichentie, care a felicitat poporul binecredincios cu prilejul jubileului Catedralei. Înalt Prea Sfinția Sa a menționat printre altele că acest sfînt locaș, care a rezistat timp de două secole tuturor intemperiilor vremii, astăzi a devenit simbol al renașterii și schimbării la față a sufletelor multor credincioși. Vlădica Vichentie a mulțumit la final Înalt Prea Sfințitului Arhiepiscop Sava pentru invitația de a participa la acest semnificativ jubileu al Catedralei în care și-a început primii pași de slujire arhierească, aducînd în dar sfîntului locaș o icoană a Binecredinciosului Cneaz Vladimir, de la a cărui mutare la Domnul anul acesta se împlinește un mileniu.

Mitropolitul Vladimir a adresat la rîndul său cuvinte de felicitare Arhiepiscopului Sava și secretarului eparhial și parohului Catedralei, protoiereului Ioan Calmîc, care a fost învrednicit cu acest prilej de ordinul „Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare” de gradul II. Părintele Ioan a oferit tuturor Arhiereilor prezenți la eveniment medalia jubiliară „200 de ani ai Catedralei „Schimbarea la Față a Mîntuitorului” din orașul Bender”.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Brcieni

 

13_09_2015_4

 

13_09_2015_1

 

13_09_2015_5

 

13_09_2015_7

 

13_09_2015

 

13_09_2015_2

 

Comments are closed.