Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

În ziua pomenirii Binecredinciosului Cneaz Alexandru Nevskii, Prea Sfințitul Nicodim a adresat un mesaj de felicitare secretarului de presă al Episcopiei de edineț și Briceni, protoiereului Alexndru Buga, cu prilejul sărbătoririi Sfîntului ocrotitor

 

Prea Cucernicia Voastră!

Cu prilejul sărbătoririi Sfîntului Binecredinciosului Cneaz Alexandru Nevskii, care este și ocrotitorul spiritual al Sfinției Voastre, vreau să Vă aduc cele mai sincere felicitări, dimpreună cu urări de ani mulți, sănătate, har și bună sporire în tot lucrul binecuvîntat pe care-l faceți.

Bunul Dumnezeu, pentru rugăciunile Binecredinciosului Cneaz Alexandru Nevskii, să Vă dăruiască har și statornicie în mărturisirea credinței ortodoxe, spre slava Preasfintei Treimi, binele Bisericii și mîntuirea credincioșilor care V-au fost încredințați spre păstorire!

Cu dragoste întru Hristos,

† NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

Comments are closed.