Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

A trecut la cele veșnice protoiereul mitrofor Ioan Topală

 

Cu tristeţe şi adîncă durere ne despărţim în aceste zile de părintele Ioan Topală, vrednic slujitor al Altarului, neobosit mărturisitor al credinţei în Hristos prin exemplul propriei sale vieţi şi un om de o rară nobleţe şi cumsecădenie, chemat de Dumnezeu la onorabila vîrstă de 89 de ani.

Un suflet blînd şi bun, gata să ajute pe oricine, părintele Ioan va rămîne în conştiinţa tuturor celor care l-au cunoscut şi iubit o făclie mereu arzîndă pentru slujirea şi trăirea credinţei în Hristos, pe care a moştenit-o din familia sa şi a cărei lumină a revărsat-o cu multă dragoste peste fiii săi duhovniceşti, păstoririi cărora şi-a dedicat întreaga viaţă.

Născut la 7 iulie 1926 în satul Bulbocii Vechi, jud. Soroca, în familia lui Dumitru și Elizaveta, absolvește 7 clase în școala din satul natal. Mai tîrziu se înscrie la școala de cîntăreți din Bălți, unde studiază numai doi ani, deoarece a început războiul. Între 1973 și 1976 este înscris la secția fără frecvență a Seminarului Teologic din Moscova (Zagorsk).

În mai 1944 este înrolat în armată și trimis pe front; participă la luptele din Polonia și Germania. În februarie 1945 este rănit și după tratament este demobilizat, se află în rîndurile armatei pînă în iunie 1945.

Între anii 1946 și 1951 este dascăl la biserica din s. Volovița — Soroca și Popești — Drochia. La 30 mai 1951 este hirotonit în treapta de preot. La început slujește în parohia Cepeleuți, r. Briceni, pînă în 1955. Peste 20 de ani slujește la biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din s. Șeptelici, r. Soroca. În 1983, împreună cu familia se stabilește cu traiul în Orhei.

De-a lungul celor peste 60 de ani de slujire la Altar este păstor duhovnicesc în mai multe parohii: biserica „Sf. Irh. Nicolae” din s. Perpelița, r. Sîngerei; biserica „Sf. Ioan Teologul” din s. Peresecina, r. Orhei, mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din s. Tabăra, r. Orhei.

În anul 1990 este numit cleric la catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, unde slujește pînă la ultima suflare. Din 2004 este duhovnic al Blagociniei de Orhei, îndeplinind cu multă dăruire, zel şi responsabilitate misiunea şi ascultarea ce i-a fost încredinţată, ca un adevărat slujitor în Biserica Mîntuitorului, fiind iubit de popor şi înalt apreciat de confraţii slujitori.

Este decorat cu următoarele distincții bisericești: „Sf. Cneaz Vladimir”, „Sf. Cneaz Daniil al Moscovei”, „Cuv. Serghie de Radonej”, „Cuv. Paisie Velicikovski”, „Sf. Vasile cel Mare”, „Sf. Dreptul Nicodim”.

Pentru cei care am avut fericitul prilej de a-l cunoaşte, părintele Ioan a fost şi va rămîne o adevărată autoritate morală şi duhovnicească, care, prin lumina caldă şi plină de bunătate pe care o iradia, ne făcea mai tari în speranţa că puterea credinţei şi a rugăciunii învinge toate obstacolele şi nedreptăţile.

În aceste momente, cînd sufletul părintelui Ioan merge în lumina cea neapusă a Împărăţiei Cerurilor, ne rugăm Domnului Hristos, Cel înviat din morţi, să odihnească sufletul său în ceata sfinţilor, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfîrşit.

Familiei greu încercate: doamnei preotese Melania, protoiereului Anatolie Topală, protoiereului Gheorghe Topală, fiicelor sale și întregii familii Topală, preoților din blagocinia Orhei și tuturor fiilor duhovnicești de pe meleagurile orheiene le transmitem sincere condoleanţe și îi asigurăm de întreaga noastră compasiune și rugăciuni fierbinți.

Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică în lumina Împărăţiei Sale!

† NICODIM

Episcop de Edineţ şi Briceni

 

P.S. Corpul neînsuflețit al părintelui Ioan va fi adus astăzi, 29 august 2015, la ora 14.00 în Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei. Mîine, începînd cu ora 8.00 va fi oficiată Sfînta Liturghie, după care va urma slujba înmormîntării. Trupul părintelui Ioan va fi îngropat în ograda bisericii „Sf. M. Mc. Dumitru” din Orhei.

Comments are closed.