Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, la mutarea dintre noi la cele veșnice a marelui ctitor al Bisericii Ortodoxe din Moldova, Alexandru Snegur

In memoriam

 

Cu multă tristeţe şi adîncă durere ne despărţim în aceste zile de robul lui Dumnezeu Alexandru Snegur — om cu inima plină de credință și dragoste pentru Dumnezeu și pentru semeni, fiu devotat și mare ctitor al Bisericii Ortodoxe din Moldova, fierbinte rîvnitor pentru pacea, liniștea și unitatea Bisericii lui Hristos, soț fidel și iubitor, blînd și cald părinte și bunic.

Un suflet mare și bun, gata să ajute pe oricine, Alexandru Snegur va rămîne în conştiinţa tuturor celor care l-au cunoscut şi iubit o făclie mereu arzîndă și un veritabil exemplu de demnitate, hotărîre, hărnicie, bun simț, promovare și trăire a valorilor creștine spre slava lui Dumnezeu și binele poporului binecredinios.

Omul bun, la fel ca și pomul, este cunoscut și apreciat după roadele sale. Domnul Alexandru Snegur a lăsat în urma sa un adevărat șirag măiestrit frumos de mărgăritare ale slujirii cu demnitate și dăruire de sine spre propășirea țării și credinței strămoșești.

Se naște în satul Băiuș, raionul Leova, unde în anul 1967 absolvește Școala Medie de 8 ani. Urmează între anii 1967-1973 Școala de viticultură și vinificație din satul Stăuceni.

După absolvirea școlii de viticultură și vinificaţie din satul Stăuceni domnul Alexandru Snegur îşi începe activitatea de agronom-pepenierist în sovhozul-fabrică „Miciurin” a Asociaţiei Republicane de Producere „Moldvinprom” din raionul Leova în 1973.

Între anii 1973-1975 face serviciul militar, după care revine să activeze în funcţia de brigadi­er-viticultor al sovhozului-fabrică „Miciurin”.

În anul 1976 devine student al Institutului agricol „M. V. Frunze” din or. Chişinău, facultatea de „Pomilegumicultură şi Viticultură”, unde după anul II este trimis să prelungească studiile în Repu­blica Populară Bulgaria.

În anul 1981, după absolvirea Institutului Supe­rior Agricol „Vasile Colarov” din or. Plovdiv, Bulgaria, domnul A. Snegur revine în patrie, activea­ză agronom-şef în sovhozul-fabrică „Ivanovca” a ARP „Moldvinprom”, agronom-şef în sovhozul "Oneşti" a ARP „Minplodoovoşciprom” din raionul Cotovschii.

La 4 iunie 1981 se căsătorește cu Claudia Șleahtici împreună cu care întemeiază o familie frumoasă în care crește și educă doi copii.

În anul 1985 dl. A. Snegur îşi prelungeşte activitatea în raionul Anenii Noi în funcţia de director general al Asociaţiei de producere şi prelucrare a legumelor, director al sovhozului „Teplicinîi”, iar din 1991 — director al Firmei Agricole „Serele Moldovei”, pe care o conduce pînă în anul 2001.

Este deputat în primul parlament al Republicii Moldova în anii 1990-1994 și primar al satului Speia, raionul Anenii Noi, în anii 1995-2003 și 2007-2011.

Ctitorește restaurarea bisericii „Sf. M. Mc. Dumitru” din satul Speia, care în anul 1990 este tîrnosită de către Sanctitatea Sa regretatul Alexei al II-lea, Patriarhul de atunci al Moscovei și al Întregii Rusii, iar prin decretul Sanctității Sale, în anul 1992 biserica din satul Speia este ridicată la rang de parohia stavropighială.

A ctitorit și multe alte lăcașuri sfinte și instituții sociale din țara noastră, printre care se află și Mănăstirea Curchi, Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei etc.

Este cavaler a numeroase ordine și distincții bisericești.

În aceste momente, cînd sufletul robului lui Dumnezeu Alexandru merge în lumina cea neapusă a Împărăţiei Cerurilor, ne rugăm Domnului Hristos, Cel Înviat din morţi, să odihnească sufletul lui în ceata sfinţilor, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfîrşit.

Soției Claudia, copiilor Mihail și Victoria, întregii familii Snegur greu încercate și tuturor celor care l-au cunoscut și iubit le transmitem sincere condoleanțe.

Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică în lumina Împărăţiei Sale!

† NICODIM

Episcop de Edineţ şi Briceni

 

P.S.: Sfînta Liturghie și slujba înmormîntării robului lui Dumnezeu Alexandru se va oficia joi, 13 august 2015, de la ora 8.00, în biserica din satul natal Băiuș, raionul Leova.

 

Distinctii

 

Biserica Speia

 

Buclet_m-page-001

Comments are closed.