Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Prea Sfințitul Nicodim: „Viața duhovnicească este condiția de bază pentru depășirea crizei vieții de familie”

IMG_9135

 

În cadrul Festivalului cîntecului pascal, desfășurat duminică, 17 mai 2015, în incinta Casei de Cultură din orașul Edineț, în fața mulțimii de participanți și spectatori, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a rostit și un discurs în care a vorbit despre actuala criză a vieții de familie, dar și despre provocările din exterior ce încearcă să relativizeze valorile tradiționale pe care se întemeiază familia creștină.

În acest context Ierarhul a specificat că viața duhovnicească este condiția de bază pentru depășirea crizei vieții de familie. Asistăm astăzi la o răsturnare a scării valorilor, la o tendință diabolică de a numi păcatul virtute, iar virtutea păcat. Cu regret familia tradițională este privită astăzi ca o instituție desuetă și lipsită de valoare, iar drept rezultat avem pe de o parte un număr tot mai mare de căsătorii „de probă”, ce nu implică nici o responsabilitate, precum și o creștere exagerată a ratei divorțurilor, iar pe de altă parte o încercare tot mai insistentă și mai programată de a legaliza unirile păcătoase într persoane de același gen.

Familia a fost și trebuie să rămînă acea „biserică domestică”, conform fericitei expresii a Sfîntului Ioan Gură de Aur, în care soții sunt chemați spre desăvîrșirea reciprocă în calea unirii cu Hristos. De aceea soții trebuie să cultive cît mai mult virtutea dragostei pentru a rămîne uniți amîndoi pentru totdeauna, iar împreună cu ei și al Treilea, Preadulcele nostru Iisus. Numai așa familia va deveni celulă de bază a societății și mediu favorabil de creștere a copiilor în spiritul valorilor autentice — a celor de a fi buni creștini, buni cetățeni ai statului, dar și cetățeni ai Raiului.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

IMG_9063

 

IMG_9065

 

IMG_9068

 

IMG_9124

 

IMG_9131

 

IMG_9136

 

IMG_9376

 

IMG_9380

 

IMG_9427

Comments are closed.