Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Intrarea Domnului în Ierusalim prăznuită la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

IMG_2918

 

Intrarea Domnului în Ierusalim, cunoscută și sub numele de Duminica Floriilor sau Duminica Stîlpărilor, este unul din Praznicele Împărăteşti ale Bisericii Ortodoxe, care este celebrat în Duminica dinaintea Paștilor. Cu câteva zile înainte de răstignirea Sa, Domnul Iisus Hristos a fost primit de mulțimile care Îl slăveau și Îl cinsteau, la intrarea Sa în Ierusalim, călare pe un mânz de asină, ca pe Mesia și Împăratul lui Israel. Mulțimile, în semn de bucurie, aruncau înaintea Lui frunze de palmier sau de smochin (finic), simbolul biruinței, și chiar și copiii Îi strigau cuvinte de laudă.

În ziua acestei mari sărbători, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul mulțimii enoriașilor catedralei ”Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei, săvîrșind Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

După Sfînta Liturghie a urmat slujba de sfințire a unei noi icoane a Sfintei Iulia, ce va împodobi sfîntul locaș, ctitorită de o familie de creștini care a solicitat să i se păstreze anonimatul.

La final, Prea Sfințitul Nicodim a rostit un cuvînt de învățătură în care a evidențiat faptul că bucuria acestei sărbători este în strînsă legătură cu învierea dreptului Lazăr, ”prietenul Domnului” și fratele Martei și al Mariei, cel înviat după patru zile, prin care s-a adeverit și învierea noastră cea de obște, și cu săptămîna sfintelor și mîntuitoarelor Patimi, prin care am fost eliberați de sub stăpînirea morții. ”De aceea, a îndemnat Ierarhul, în săptămîna Patimilor ce ne stă în față să nu fim ca Iuda cel iubitor de arginți și să-l trădăm pe Hristos prin păcatele și nepăsarea noastră, ci, precum femeia din Betania, să cădem la piciorele Mîntuitorului cu rugăciune și cu lacrimi, primindu-L în inimile noastre prin Sfînta Împărtășanie, ca să prăznuim cu vrednicie Luminata Sa Înviere!”.  De asemenea, Vlădica a felicitat mulțimea credincioșilor care s-a învrednicit de primirea Cinstitului Trup și de Viață Făcătorului Sînge al Mîntuitorului.

Domnul Valeriu Bulgari, ctitor al catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din  Orhei a fost decorat cu medalia „Dreptul Nicodim”, în semn de recunoștință pentru binele săvîrșit spre slava lui Dumnezeu și binele Bisericii Ortodoxe.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

IMG_2687

 

IMG_2689

 

IMG_2698

 

IMG_2700

 

IMG_2702

 

IMG_2706

 

IMG_2708

 

IMG_2712

 

IMG_2718

 

IMG_2725

 

IMG_2734

 

IMG_2742

 

IMG_2744

 

IMG_2755

 

IMG_2758

 

IMG_2768

 

IMG_2782

 

IMG_2786

 

IMG_2799

 

IMG_2804

 

IMG_2814

 

IMG_2821

 

IMG_2830

 

IMG_2837

 

IMG_2845

 

IMG_2853

 

IMG_2861

 

IMG_2863

 

IMG_2865

 

IMG_2867

 

IMG_2870

 

IMG_2871

 

IMG_2874

 

IMG_2878

 

IMG_2880

 

IMG_2886

 

IMG_2897

 

IMG_2903

 

IMG_2910

 

IMG_2915

 

IMG_2927

 

IMG_2939

 

IMG_2944

 

IMG_2947

 

IMG_2955

 

Comments are closed.