Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Prea Cuviosului Arhimandrit Damian (Burlacu), starețul Mănăstirii Zăbriceni, cu prilejul aniversării a 40 de ani de viață

 

Prea Cuvioase Părinte Damian,

Primiți cele mai calde și sincere felicitări cu prilejul aniversării frumosului jubileu de 40 de ani de viață!

Avem o deosebită plăcere să Vă transmitem la acest popas aniversar sincerele Noastre sentimente de înaltă considerație și apreciere, împreună cu alese urări de sănătate, pace, bucurii duhovnicești, har de la Domnul și ajutor sfînt în lucrarea deloc ușoară, care V-a fost încredințată, de îndrumare pe calea mîntuirii a nevoitorilor Mănăstirii „Nașterea Domnului”, Zăbriceni, precum și a sfintelor așezăminte din cuprinsul Episcopiei în calitate de Președinte al Departamentului Eparhial Mănăstiri și viață monahală.

Vă cunoaștem drept un monah rîvnitor pentru nevoință, iubitor și prețuitor al chipului îngeresc pe care l-ați primit încă din tinerețe ca expresie a dragostei nețărmuite de a lua Crucea vieții și a urma cu desăvîrșire lui Hristos.

Apreciind activitatea rodnică pe care ați desfășurat-o de-a lungul timpului în ogorul Domnlui și meritele deosebite față de Biserica Ortodoxă, considerăm oportună decorarea Prea Cuvioșiei Voastre de către Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir la raportul Nostru cu ordinul „Meritul Bisericesc” de gradul II, iar din partea Noastră cu o Cruce memorială cu pietre scumpe.

Fie ca Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască şi în continuare cu aceeaşi răbdare, putere şi înţelepciune de care aţi dat dovadă şi pînă acum și să Vă călăuzească mereu pașii în realizarea lucrurilor frumoase și mîntuitoare, spre slava lui Dumnezeu și binele Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Să ne trăiți întru mulți și fericiți ani!

Cu aleasă prețuire și dragoste întru Hristos Domnul,

† NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

Comments are closed.