Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

În 10 parohii din cadrul Episcopiei de Edineț și Briceni se vor desfășura proiecte de dezvoltare a serviciilor pentru tineri

 

Cu binecuvîntarea Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, cu sprijinul Asociației Obștești „Ajutorul Creștin din Moldova” în parteneriat cu Departamentul eparhial Activitate socială și caritate, în 10 parohii din Episcopie în perioada 2015-2017 se vor desfășura programe de dezvoltare a serviciilor pentru tineri.

Scopul programului este prevenirea excluderii din societate a celor mai vulnerabili tineri din localitățile rurale prin implicarea în activități de ordin social și instruirea pentru o cetățenie activă.

Obiective:

  • Consolidarea capacității parohiilor în susținerea celor mai vulnerabili tineri
  • Dezvoltarea abilităților de viață socială la cei mai vulnerabili tineri
  • Realizare de rețele de colaborare cu organizații relevante

Programul va contribui la reducerea vulnerabilității tinerilor în viața socială, care se manifestă prin șomaj și pasivitate civică. Acestea la rîndul lor conduc la disperare și comportamente deviante (consum de alcool, droguri, fumat, furt etc.). Prin intermediul acțiunilor propuse se urmărește readucerea tinerilor la viața socială activă, educarea lor pentru a lua decizii corecte, să devină actori importanți în comunitățile din care fac parte.

În același timp se vor instrui și susține parohiile în realizarea activităților cu și pentru tineri prin aplicarea metodelor participative. Pentru aceasta vor fi realizate mai multe instruiri pe teme relevante cu implicarea tinerilor naționali și internaționali.

Schimbul de experiență și colaborare este un element cheie atît pentru Cluburile de Tineret care urmează a fi create, cît și pentru parohii. În acest sens vor fi organizate vizite de studiu la organizații cu experiență similară din alte țări.

Beneficii:

  • 10 Cluburi de Tineret create și dotate cu cele necesare
  • 3 vizite de studiu peste hotare
  • 3 forumuri anuale
  • o pagină web creată
  • 20 de acțiuni sociale realizate
  • peste 100 de tineri implicați în activități sociale
  • 20 de tineri susținuți la integrarea în societate și dezvoltarea personală

Joi, 12 martie 2015, organizatorii programului au avut o întîlnire la Reședința episcopală cu reprezentanții parohiilor participante la proiect în cadrul căreia au fost prezentate condițiile de desfășurare și activitățile ce urmează a fi întreprinse.

După întîlnire, organizatorii au vizitat parohiile Bleșteni, Terebna și Alexăndreni din raionul Edineț și au discutat cu tinerii doritori să ia parte ca voluntari la activitățile programului.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.