Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Adunarea Generală Anuală a clerului din cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni

 

Luni, 5 ianuarie 2015, la Reședința Episcopală din orașul Edineț, sub președenția Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni s-au desfășurat lucrările Adunării Generale Anuale a clerului eparhiei. La întrunire a participat părntele secretar, protoiereul Adrian Cotelea, părinții blagocini, starețele sfintelor așezăminte monahale din cuprinsul Eparhiei, clerici și monahi.

Ordinea de zi a ședinței a inclus prezentarea Raportului de activitate al Ierarhului pentru anul 2014, aducerea la cunoștință a hotărîrilor și dispozițiilor adoptate la nivel de patriarhie și mitropolie, trasarea direcțiilor de activitate pastoral-misionară pentru anul 2015, sfaturi și îndrumări duhovnicești pentru clerici și monahi, sugestii și propuneri din partea slujitorilor.

La final, Prea Sfințitul Nicodim a adresat tuturor participanților calde felicitări cu prilejul sărbătorilor Nașterii și Botezului Domnului ce se apropie, îndemnînd la mai multă dragoste și atenție reciprocă inspirată din lumina dragostei lui Hristos Cel pogorît din Cer pentru a noastră mîntuire.

A urmat apoi un moment de aleasă bucurie pentru toți clericii și monahii din cuprinsul eparhiei, care au primit din partea Ierarhului alese daruri — cîte o vestă călduroasă și cîte un pachet cu cadori de sărbătoare.

Întrunirea s-a încheiat cu o agapă de post pregătită cu mult drag pentru toți participanții la adunare.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.