Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Tîrnosirea bisericii „Sf. M. Mc. Gheorghe” din cartierul Berești, orașul Ungheni

 

Joi, 16 octombrie 2014, la solicitarea parohului bisericii și creștinilor din cartierul Berești, or. Ungheni, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, împreună cu Preasfințitul NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni, au oficiat tîrnosirea bisericii ,,Sf. M. Mc. Gheorghe” și Sfînta și Dumnezeieasca Liturghie.

În dimineața zilei Ierarhii invitați au fost întîmpinați de parohul bisericii Protoiereul Petru RAȚĂ, împreună cu creștinii din localitate.

Slujba praznicală a demarat cu rînduiala Sfințirii Prestolului și a întregii biserici după care a urmat Sfînta Liturghie. Alături de Ierarhi au coliturghisit un sobor ales de preoți și diaconi, printre care Secretarul Epahial, Protoiereul Adrian COTELEA, Secretarul Eparhiei de Ungheni și Nisporeni, Preotul Vadim COROSTINSCHI, Blagocinul Raionului Ungheni, Protoiereul Bartolomeu TURTUREANU.

În cadrul Sfintei Liturghii parohul bisericii Protoiereul Petru RAȚĂ, a fost decorat cu dreptul de a purta Mitră, pentru meritele, sîrguința și munca depusă de-a lungul anilor la construcția bisericii astăzi sfințite, tot aici a fost decorat cu dreptul de a purta Mitră și Protoiereul Eliodor ELOI, parohul bisericii ,,Sf. Ioan Botezatorul” din s. Pîrlița, r-nul Ungheni, la cei 37 ani de preoție.

La Slujba Praznicală au participat oficialități ale conducerii locale și raionale, printre care Președintele raionului Ungheni, Dn Iurie TOMA și Procurorul Gneral al raionului Ungheni Dn Eduard FLOREA.

După oficierea Sfintei Liturghii, Ierarhii însoțiți de soborul de preoți și diaconi slujitori au săvîrșit tradiționalul înconjor al bisericii cu citirea pericopelor evanghelice ale învierii încheiind cu un Te Deum de mulțumire.

După Te Deumul de mulțumire parohul bisericii împreună cu Dna Preotesă Tatiana au fost decorați de Preasfințitul PETRU, cu Medalia Eparhială ,,Sf. Ap. Petru și Pavel”, gr.I, iar Preasfințitul NICODIM l-a decorat pe parohul bisericii cu Medalia Eparhială a Episcopiei de Edineț și Briceni, „Sf. Vasile cel Mare” de gr. I. Și ctitorii sfântului locaș au fost decorați cu Medalii Eparhiale și Diplome Arhierești.

Episcopul NICODIM l-a decorat pe Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, cu cea mai înaltă distinție a Eparhiei de Edineț și Briceni, Medalia Eparhială „Dreptul Nicodim”, iar Secretarul Episcopului, Arhidiaconul DOMETIAN (Redco), a fost decorat cu Medalia Eparhială ,,Sf. Vasile cel Mare” de gr. I.

La final Preasfinția Sa PETRU, a mulțumit Ierarhului oaspete pentru prezența în cuprinsul Episcopiei de Ungheni, creștinilor, ctitorilor și nu în ultimul rînd Parohului care a muncit din greu pnetru a sfinți astăzi această biserică frumoasă dăruind bisericii o Cruce pentru Sfînul Prestol.

Lucrările de construcție a bisericii „Sf. M. Mc. Gheorghe” au început din anul 2000 cînd a fost cumpărat un teren sportiv, iar prima piatră de temelie a fost pusă în anul  2002. Toate lucrările au fost începute și administrate de Preotul Petru RAȚĂ, care pînă în prezent a muncit cu sîrguință mentru finisarea Sfintei biserici.

 

* * * * *

După oficierea Sfintei Liturghii în biserica ,,Sf. M. Mc. Gheorghe”, din cartierul Berești, or. Ungheni, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, împreună cu Preasfințitul NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni, s-au deplasat la Catedrala Episcopală „Sf. Bnc. Knz. Alexandru Nevski” din or. Ungheni.

Aici, Preasfințitul Episcop PETRU, a prezentat Episcopului oaspete, Catedrala Episcopală și locul unde va fi construcția viitoarei Catedrale, în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Hîrbovăț.

Apoi, Ierarhii s-au deplasat la Centrul Eparhial, din orașul Ungheni, aici Episcopul locului, a prezentat Preasfințitului NICODIM, birourile Departamentelor Eparhiale făcîndu-i cunoștință cu colaboratorii Centrului Eparhial Ungheni.

Tot aici Preasfinţitul NICODIM, şi Secretarul Eparhiei de Edineţ şi Briceni, Protoiereul, Adrian COTELEA, au fost decoraţi de către Chiriarhul locului cu Medalia Eparhială ,,Sf. Ap. Petru şi Pavel" gradul I.

Conform Serviciului de presă al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni

episcopia-ungheni.md

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.