Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

A avut loc ședința Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova

 

Astăzi, la Palatul Mitropolitan, sub președinția Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir s-a desfășurat ședința ordinară a Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova. La întrunire au participat toți arhiereii din cuprinsul Mitropoliei Moldovei, după cum urmează: ÎPS Arhiepiscop Sava de Tiraspol și Dubăsari, PS Episcop Anatolie de Cahul și Comrat, PS Episcop Petru de Ungheni și Nisporeni, PS Episcop Marchel de Bălți și Fălești și PS Episcop Nicodim de Edineț și Briceni.

În cadrul ședinței au fost abordate mai multe subiecte ce țin de viața bisericească, adoptându-se următoarele hotărâri, după cum urmează:

HOTĂRÂREA nr.1

Cu privire la analizarea problemelor de ordin disciplinar în rândurile slujitorilor BOM

Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova va analiza cu rigurozitate încălcările disciplinare ale slujitorilor și va soluționa problemele apărute conform prevederilor Sfintelor Canoane, recomandărilor tipiconale, cât și a studiilor în domeniul Liturgicii speciale și generale. Încălcările, în dependență de gravitatea lor, vor fi analizate la nivel de Protopopiat, Eparhie sau Mitropolie.

Disensiunile din alte Eparhii vor fi examinate în cadrul Sinodului numai la solicitarea Episcopului eparhiot.

Un rol aparte în acest sens îl au membrii Judecății Bisericești, care și de acum înainte, conform binecuvântării, au misiunea de a analiza cazurile încredințate spre rezolvare.

HOTĂRÂREA nr.2

Cu privire la restabilirea publicației Mitropolitane lunare „Altarul Credinței” și deschiderea unui post TV Ortodox

Publicația Mitropolitană „Altarul Credinței” își va păstra caracterul periodic și va reflecta în continuare cele mai importante evenimente din viața Bisericii Ortodoxe din Moldova, având nu doar un caracter informativ, dar și unul catehetic.

Totodată continuă munca pentru identificarea specialiștilor, a echipamentului și a locației, necesare înființării unui post TV Ortodox on-line.

Având în vedere complexitatea acestei proceduri, este nevoie și de o perioadă de timp corespunzătoare spre îndeplinirea tuturor condițiilor necesare emiterii televizate.

HOTĂRÂREA nr.3

Cu privire la activitatea pseudo-arhiereilor și a așa-ziselor jurisdicții ale acestora, care funcționează necanonic în Republica Moldova

Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova condamnă cu fermitate activitatea tuturor pseudo-arhiereilor și funcționarea așa-ziselor jurisdicții ale acestora pe teritoriul țării noastre, reiterând faptul că Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove este unica entitate eclezială creștin-ortodoxă, care are dreptul canonic de a exista și de a funcționa în acest spațiu geografic și administrativ.

HOTĂRÂREA nr.4

Cu privire la elaborarea textelor slujbei și acatistului Sfinților Moldovei

La raportul Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, Președinte al Comisiei Sinodale pentru canonizarea Sfinților, Sinodul BOM încredințează Preasfințitului Marchel, Episcop de Bălți și Fălești, elaborarea textelor slujbei și acatistului Sfinților Moldovei, până la data de 31 decembrie 2014.

 HOTĂRÂREA nr.5

Ca urmare a numeroaselor solicitări ale părinților în particular și ale comitetelor părintești în general, adresate slujitorilor Bisericii în legătură cu infiltrarea în programele școlare a tendințelor amorale, mascate sub paravanul orelor de sănătate, Sinodul BOM propune ca soluție unică pentru contracararea acestui fenomen negativ, adresarea către autoritățile competente spre introducerea orelor de religie Creștin-Ortodoxă ca obiect obligatoriu în programul de studii preuniversitare.

HOTĂRÂREA nr.6

Cu privire la susținerea proiectului de lege nr. 335, înregistrat în Parlamentul RM la 29.08.2014

După examinarea proiectului de lege nr.335, înregistrat în Parlamentul Republicii Moldova la 29.08.2014, cu privire la scutirea unor categorii de populație de achitarea obligațiunilor financiare prescriptibile față de fondurile de asigurări obligatorii de asistență medicală pentru perioada precedentă anului 2014, Sinodul BOM consideră că această inițiativă este una necesară și binevenită, întrucât persoanele neangajate în câmpul muncii cad sub incidența pct. 1, lit. a, b, c, și d și pct. din anexa nr. 2 a Legii nr. 1593 din 26.12.2002, nu au desfășurat vreo activitate cu profit pe parcursul ultimilor ani.

Este destul de anevoios pentru aceste categorii de persoane să achite polița de asigurare, precum și penalitățile acumulate, atunci când aceștia nu au nici un venit. Mai mult, acești cetățeni nu au beneficiat de serviciile medicale de stat în toată această perioadă.

În acest sens, au parvenit mai multe plângeri de la asemenea categorii de cetățeni către organele competente care declară că au fost atacați în instanța de judecată pentru încasarea forțată a acestor sume, totodată solicitând suportul în anularea acestor datorii. La moment, din surse oficiale, se cunoaște că au fost dați în judecată peste 1300 de cetățeni. În unele cazuri s-a ajuns și la arest preventiv pentru neachitarea restanțelor la polița de asigurare.

În virtutea celor expuse mai sus, Sinodul BOM încredințează Biroului Juridic al Mitropoliei Moldovei, elaborarea unui document prin care să se argumenteze necesitatea implementării cât mai rapide a acestei legi.

HOTĂRÂREA nr.7

Cu privire la organizarea și desfășurarea procesiunii „Drumul Crucii”

Având în considerație că în ultimul timp creștinii ortodocși tot mai des, cu râvnă și cu dragoste doresc să organizeze și să participe la „Drumul Crucii”, Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova reafirmă importanța și actualitatea acestor procesiuni, astfel încurajând și îndemnând preoții și mirenii în număr cât mai mare să ia parte la acestea.

Într-o lume secularizată unde tot mai puțini oameni mărturisesc credința și cu sfială recunosc că sunt ortodocși, când materialismul și grijile lumii acesteia prevalează asupra valorilor duhovnicești, când tumultul dezmățului macină temelia credinței și a tradiției strămoșești, revenirea la cunoscutul „Drumul Crucii” care se organiza cu mare evlavie în cele mai triste și grele momente istorice ale poporului dreptmăritor, sunt un act de vitejie și de mărturisire.

Pentru buna orânduire și desfășurare a acestor procesiuni, precizăm următoarele:

  1. Procesiunile „Drumul Crucii” se vor organiza cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Mitropolit Vladimir, sau cu binecuvântarea arhiereului locului;
  2. Protopopii și preoții prin ale căror jurisdicții și parohii vor trece credincioșii, vor organiza întâlnirea acestora și vor oficia slujbele bisericești corespunzătoare.
  3. Coordonarea deplasărilor credincioșilor cu organele abilitate, pentru asigurarea securității.

HOTĂRÂREA nr.8

Cu privire la traducerea rânduielilor de slujbă din limba rusă în limba de stat

Sinodul BOM încredințează Academiei Teologice din Moldova traducerea din limba rusă în limba de stat a rânduielilor de slujbă și a acatistelor uzuale care încă nu au fost traduse, precum și a rânduielii binecuvântării soților care au conviețuit pe parcursul mai multor ani fără a fi binecuvântați de Biserică.

www.mitropolia.md

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.