Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

La Sfânta Mănăstire Căpriana s-a desfășurat ce de a doua zi a lucrărilor Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova

 

Astăzi, după oficierea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii la Mănăstirea Căpriana, Arhiereii Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, în frunte cu ÎPS Mitropolit Vladimir, s-au reunit în ședința Sinodului BOM, în incinta așezământului monahal, unde au continuat discuțiile pe marginea subiectelor propuse spre examinarea înaltului for. Astfel, în continuarea sesiunii demarate ieri la Palatul Mitropolitan, Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova a mai adoptat un document și anume Apelul către creștini, elaborat în urma analizării stării moral-duhovnicești a societății moldovenești.

www.mitropolia.md

*  *  *

APELUL

Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova către creștini,

în urma analizării stării moral-duhovnicești a societății moldovenești

Iubiți întru Hristos frați și surori!

Trebuie să constatăm cu regret și amărăciune că societatea moldovenească este într-un adevărat declin duhovnicesc, datorită tendințelor tot mai avane de desacralizare, promovate de oameni fără frică de Dumnezeu.

Cu toate acestea, avînd nădejde în Mîntuitorul Hristos, fiecare dintre noi trebuie să își asume o luptă duovnicească hotărîtă și decisivă cu păcatul, prin abandonarea tuturor pornirilor personale și colective care vin în contradicție cu Învățătura Bisericii noastre Ortodoxe.

În jur avem doar capcane, foarte iscusit camuflate, în care putem să cădem fără a ne mai putea ridica dacă nu vom da dovadă de trezvie duhovnicească și mărturisire vie de credință.

Acum se încearcă inversarea valorilor prin ridiculizrea și încercarea de compromitere a celor mai sfinte comori ale noastre care constau din credințăși tradiție.

Să avem înainte de toate grijă de copii și de tineri, care sunt cei mai vulnerabili în fața provocărilor moderne și care au nevoie nu numai de sfatul, dar și de exemplul demn de urmat al vîrstnicilor în ceea ce privește păstrarea și valorificarea Tezaurului Ortodox.

Pentru aceasta trebuie să fim deciși în năzuința noastră de a avea religia în școală ca obiect de studiu integrat în programul de învățămînt, trebuie să luptăm cu păcatul homosexualității, atît de trîmbițat fără de rușine pretutindeni și trebuie să monitorizăm cu atenție sporită faptele politicienilor noștri, astfel încît nimic din ceea ce fac pentru țară să nu contravină Sfintei Scripturi. Însă înainte de toate trebuie să fim uniți în cuget și gîndire, mînați fiind în avîntul nostru de învățătura Domnului nostru Iisus Hristos și de nădejdea neclintită în ajutorul și mijlocirea Preacuratei Maicii Sale.

Și numai așa, insuflați fiind de valorile Ortodoxiei, le vom izbîndi pe toate, făcînd ca adevărul și dragostea frățească să triumfe – căci asta este credința noastră – Adevăr și Dragoste în numele lui Dumnezeu și nimeni niciodată nu ne va putea dezbina și învrăjbi atîta timp cît vom cugeta la Atotțiitor, făcîndu-le pe toate.

Să ne rugăm mai mult fraților, să nu fim Ortodocși numai în statistici, mîndrindu-ne în deșert cu niște cifre, ci în taina inimilor noastre să trăim cu adevărat Cuvîntul Evangheliei, aşa încît credindoşia sa se oglindească în faptele noastre, ca prin propriul exemplu sa le arătăm tuturor frumuseţea Dreptei Credinţe, spre a aduce cît mai multe suflete în Corabia mîntuitoare a Bisericii. Astfel chemăm pe toţi slujitorii din cuprinsul Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove să includă (pe parcusul anului curent) în ectenii cereri „pentru cîştigarea celor de trebuință și de folos", să se roage pentru consolidarea unității Sfintei Biserici Ortodoxe din Moldova și pentru întărirea duhovniciei întregului nostru popor.

Să ne uităm iar și iar în trecut, luînd aminte la vrednicii noștri înaintași, pentru a le continua lucrarea lor demnă și bineplăcută de a edifica viitorul acestui popor pe temelia Credinţei și a omeniei. Așa să ne ajute Dumnezeu!

Cu dragoste întru Hristos,

Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova,

VLADIMIR, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove,

Membrii Sinodului BOM

 

 

Comments are closed.