Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, la întronizarea Preafericitului Onufrie în demnitatea de Mitropolit al Kievului și al Întregii Ucraine

 

Preafericirii Sale,

Preafericitului Onufrie,

Mitropolitul Kievului şi al Întregii Ucraine

Preafericirea Voastră,

Primiți sincerele și cordialele mele felicitări cu prilejul întronizării Preafericirii Voastre ca Mitropolit al Kievului şi Întregii Ucraine!

Biserica este extensiunea vieții de iubire a Prea Sfintei Treimi prin Jertfa Mîntuitorului Hristos și actualizarea ei prin harul Duhului Sfînt în umanitate. Lucrarea Duhului Sfînt este cea care alege pentru fiecare moment istoric al existenței Bisericii persoane potrivite, pline de credință, rîvnă, har și înțelepciune pentru a îndeplini această misiune. Alegerea și intronizarea Preafericirii Voastre în calitate de Întîistătător al Bisericii Ortodoxe Ucrainene este de asemenea un act providențial. Hristos Domnul V-a adresat chemarea și V-a încredințat această slujire într-un moment de mare cumpănă pentru poporul ucrainean, greu încercat de războiul fratricid, de sămînța urii și a dezbinării semănată de vrășmașul neamului omenesc.

De alegerea Preafericirii Voastre se leagă speranțele a mii de credincioși la restabilirea păcii, la mărturisirea credinței ortodoxe și la păstrarea unității bisericești.

Totodată, ne exprimăm speranța că relațiile prietenești și de bună vecinătate cu Eparhia de Edineț și Briceni, care au prins contur și s-au consolidat în timpul aflării Preafericirii Voastre în fruntea Mitropoliei de Cernăuți și Bucovina, vor avea continuitate și vor aduce roade binecuvîntate și în viitor.

Adresîndu-Vă calde felicitări, ne rugăm Mîntuitorului Hristos să Vă dăruiască deplină sănătate trupească, putere duhovnicească, rîvnă, har și înțelepciune pentru a îndeplini lucrarea pastorală și misionară ce Vă stă în față spre slava Prea Sfintei Treimi și binele poporului binecredincios al Ucrainei!

Întru mulți și fericiți ani, Preafericirea Voastră!

Cu aleasă considerație și dragoste întru Hristos-Domnul,

† NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

Comments are closed.