Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Protoiereului Vetcislav Cazacu, Prorectorul ATOM cu prilejul aniversării a 45 de ani de viață

 

Prea Cucernice părinte Vetcislav Cazacu!

Acceptați sincerele și cordialele mele felicitări cu prilejul aniversării frumosului jubileu de 45 de ani de viață!

Astăzi avem un fericit și binecuvîntat prilej de a da slavă și a mulțumi Bunului Dumnezeu pentru faptul că V-a dat viață, V-a înzestrat cu multă credință, dragoste și rîvnă pentru cele sfinte, învrednicindu-Vă de sublimitatea slujirii preoțești, și V-a dăruit înțelepciune, cutezanță și putere pentru a îndeplini cu vrednicie o misiune deosebită — aceea de a semăna în inimile tinerei generații cultura teologică, acea sămînță a Evangheliei lui Hristos.

Ne rugăm Milostivului Dumnezeu, Proniatorul vieții noastre, să Vă dăruiască și în continuare multă sănătate, zile îndelungate, dragoste, pace, bucurii, realizări duhovnicești și mîntuire sufletească.

În calitate de prorector al Academiei de Teologie Ortodoxă ați depus mult suflet modernizarea instituției, la ridicarea nivelului de studii, disciplină și trăire duhovnicească, fapt pentru care, apreciindu-Vă după merit eforturile, considerăm oportună decorarea Sfinției Voastre cu înalta distincție a Eparhiei de Edineț și Briceni — medalia „Sf. Dreptul Nicodim” de gradul I.

La mulți și fericiți ani!

Cu aleasă considerație,

† NICODIM
Episcop de Edineț și Briceni

Comments are closed.