Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Sărbătoarea Nașterii Sfîntului Ioan Botezătorul la Mănăstirea „Învierea Domnului” din orașul Briceni

 

La 24 iunie/ 7 iulie Biserica Ortodoxă prăznuiește nașterea Sfîntului Slăvitului Prooroc, Înaintemergătorului și Botezătorului Domnului Ioan. Sfîntul Ioan Botezătorul s-a născut în familia preotului Zaharia, cînd acesta avea o vîrstă înaintată. Elisabeta, mama sa, era descendentă din seminția lui Aaron. Nașterea proorocului Ioan s-a petrecut cu șase lui înaintea nașterii Mîntuitorului Hristos. Nașterea sa a fost vestită de către arhanghelul Gavriil lui Zaharia, în timp ce acesta slujea la templu. Pentru că nu va da crezare celor vestite de îngerul Gavriil, Zaharia va rămîne mut pînă la punerea numelui fiului său. Sfîntul Ioan Botezătorul a avut misiunea de a pregăti poporul pentru primirea lui Mesia și de a-L descoperi pe Acesta și a-L face cunoscut lui Israel. Mesajul principal pe care el îl transmitea era: "Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor!". Dintre toţi sfinţii, despre unul singur Domnul nostru Iisus Hristos a spus că este cel mai mare om născut din femeie.

În ziua acestui praznic, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edienț și Briceni, s-a aflat în mijlocul viețuitoarelor, închinătorilor și pelerinilor mănăstirii „Învierea Domnului” din orașul Briceni. Aici Prea Sfinția Sa a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În cadrul serviciului divin, tînărul Ioan Tudoreanu, după ce mai întîi a fost hirotesit citeț și ipodiacon, a fost prohirisit în treapta de diacon.

La slujbă, Ierarhul a înălțat rugăciuni pentru veșnica odihnă cu drepții a nou-adormitului Înalt Prea Sfințitului Mitropolit al Kievului Vladimir.

După Sfînta Liturghie, Ierarhul a adresat calde felicitări nou hirotonitului părinte diacon Ioan, povățuindu-l să fie un slujitor credincios Bisericii lui Hristos, rîvnitor pentru viață curată și misiune asemenea Sfîntului Ioan Botezătorul prăznuit astăzi, și i-a oferit în dar un set de Liturghiere.

În cuvîntul de învățătură adresat credincioșilor și obștii monahale, Prea Sfinția Sa a adus un omagiu decinstire celui mai mare sihastru şi postitor din câţi au fost vreodată, arătînd că viaţa lui aspră pe care a dus-o în pustiul Iordanului, chemarea poporului la mărturisirea păcatelor şi la pocăinţă, vrednicia de a-L boteza pe Domnul Iisus Hristos, mărturisirea adevărului şi însetarea de dreptate care i-a atras şi pedeapsa tăierii capului fac din Sfîntul Ioan Botezătorul un model vrednic de urmat pentru toți creștinii.

De asemenea, Ierarhul a mulțumit maicii starețe, egumenei Daniila, pentru primirea caldă și pentru grija spirituală deosebită ce o poartă sfîntului așezămînt, care a devenit o adevărată fortăreață duhovnicească pentru toți cei care doresc să găsească alinare sufletească și împăcare cu Dumnezeu.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.