Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Scrisoare de mulţumire Prea Sfințitului Nicodim, clerului și credincioșilor Episcopiei de Edineț și Briceni

Aducem mulţumiri preoţilor şi credincioşilor din Episcopia de Edineţ şi Briceni, care au contribuit cu ajutoare materiale pentru alinarea suferinţelor noastre, fiind afectaţi de incendiul din data de 1 mai 2014 din sect. Botanica, or. Chişinău.

Vă aducem cele mai alese mulţumiri şi cele mai sincere recunoştinţe pentru eforturile depuse în susţinerea familiei noastre, pentru ajutoarele acordate în clipele grele, demonstrând în acest mod, iubirea reciprocă şi solidaritatea frăţească.

Un rol primordial în suportul familiei au avut discuţiile cu fraţii creştini ai Bisericii Ortodoxe din Moldova, apreciind în mod deosebit mesajele de încurajare şi căldura comunicării cu Prea Sfinţitul Nicodim.

Mă rog să aveţi parte de cât mai multă sănătate şi ajutor de la Dumnezeu în strădaniile arhipăstoreşti, iar slujitorilor şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe — să se învrednicească din belşug de mila Domnului, sălăşluind în pace şi bunăvoinţă.

Cu sincere mulţumiri şi respect

Preot Aviv Ţîmbaliuc

Comments are closed.