Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Consiliul Editorial al Bisericii Ortodoxe din Moldova a tipărit o nouă ediție a Cărții de Rugăciuni!

 

Spre atenția clerului și tuturor creștinilor!

„Rugaţi-vă neîncetat, daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi!” 

(I Tes. V, 17-18)

Rugăciunea este vorbirea sufletului cu Dumnezeu, strigătul omului după ajutorul harului divin, lupta pentru dobîndirea iertării păcatelor, cerere pentru dobîndirea mîntuirii, cîntecul mulțumirii și al preamăririi lui Dumnezeu.

Sfinții Părinti spun că rugăciunea este ridicarea omului cu mintea, cu inima, cu credința și cu vocea la Dumnezeul cel Adevărat, pentru a-L preamări, a-I mulțumi și a cere de la El toate lucrurile de care avem nevoie pe plan spiritual și fizic, știind că El ne aude și ne ajută.

În rugăciune creștinul vorbește direct cu Dumnezeu, ca unui Părinte bun, căruia îi destăinuie păsurile, gîndurile și simțămintele sale. Rugăciunea este veche ca și omul și ea a fost firul de aur curat ce a legat Cerul de pamînt, pe fii pamîntului de Creatorul lor — Tatăl Ceresc. De aceea, a avea în casă o carte de rugăciuni pe care să o folosească zilnic este datoria fiecărui creștin.

Spre a suplini aceste necesități duhovnicești ale credincioșilor, Consiliul Editorial al Bisericii Ortodoxe din Moldova a publicat o nauă ediție a Cărții de Rugăciuni, ce conține pravila de fiecare zi a creștinului și rugăciuni la felurite trebuințe. Cartea are coperțile cartonate și este tipărită în condiții grafice de calitate. Cei interesați o pot achiziționa de la Depozitul Eparhial din oraşul Edineț sau de la Magazinul bisericesc al Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei.

Adrese:

or. Edineț, str. Șoseaua Bucovinei, 35/4, tel:  068078600 ,078020801

or. Orhei, str. Vasile Lupu, 22, tel. 0235 – 20354.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.