Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat fiilor duhovnicești, ipodiaconul Ioan și Veronica Tudoreanu, cu ocazia săvîrșirii Sfintei Taine a Cununiei

„Umblaţi întru iubire, precum şi Hristos
ne-a iubit pe noi şi S-a dat pe Sine pentru noi,
prinos şi jertfă lui Dumnezeu, întru miros cu bună mireasmă”

(Efeseni V,2)

 

Iubiții mei fii duhovnicești IOAN  și  VERONICA!

Astăzi Bunul Dumnezeu V-a binecuvîntat să trăiți cea mai sublimă Taină pe care El ne-a lăsat-o încă de la facerea lumii – Taina unirii dintre bărbat și femeie!

Această unire este una sacră și indisolubilă. Precum Hristos a iubit Biserica, aducîndu-Se Jertfă pentru ea, ca să o curățească și să osfințească, înfățișind-o Sieși curată și fără prihană, așa și bărbatul cu femeia, uniți prin legărura dragostei unuia față de altul, sunt chemați să se desăvîrșească în iubire jertfelnică, ca să se prezinte neîntinați în fața Domnului.

Dumnezeu v-a binecuvantat deja cu dragosteape care o împărtășiți!

Fie ca El să Vă binecuvînteze și cu darurile Lui: Credința, Nădejdea și Fericirea atît în ziua nunții Voastre, cît și totdeauna de acum înainte!

Să Vă învrednicească Dumnezeu să fiți fără de pată, înțelepți, înțelepțind și pe alții, răbdători, mereu împreună la bine și la greu!

Să Vă dăruiască Milostivul Părinte Ceresc o casă fericită, plină de copii și să ne trăiți la mulți ani!

 

        Cu aleasă considerație,

† NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

Comments are closed.