Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat protoiereului mitrofor Igor Naval, parohul bisericii „Acoperămîntul Maicii Domnului” din satul Bolohani, Orhei, în legătură cu mutarea la cele veșnice a tatălui său, robul lui Dumnezeu Simeon

Prea cucernice părinte IGOR,

Îndurerată familie Naval!

Vestea despre mutarea dintre noi la cele veșnice a iubitului Dumneavoastră tată, robul lui Dumnezeu Simeon, fiu vrednic al Bisericii noastre Ortodoxe și om cu suflet mare, stimat și iubit de toți cei din jurul său, ne-a întristat profund.

Plecarea sa dintre noi este o pierdere irecuperabilă și plină de durere pentru toți cei care l-au cunoscut, stimat, iubit și apreciat.

Domnul Simeon Naval, care a părăsit această lume la o vîrstă onorabilă, toată viaţa şi-a dedicat-o familiei sale; a fost un bun gospodar, un om harnic şi darnic, cu o înţelegere profundă a rostului vieţii, a încercărilor şi suferinţelor, a bucuriei şi binecuvîntării lui Dumnezeu. Și-a crescut fiul în dragostea, respectul și slujirea Bisericii Ortodoxe, iar astăzi se mută cu sufletul împăcat în veșnicie, știind că fiul său va sta mereu cu lumînarea aprinsă și rugăciunea pe buze în fața Sfîntului Prestol, cerînd de la Dumnezeu pentru el milă și iertare.

Vă suntem alături în aceste grele momente de vremelnică despărțire și Vă adresăm sincere condoleanțe, rugîndu-ne Mîntuitorului Hristos, Biruitorul iadului și al morții, să dăruiască veșnică odihnă nou-adormitului robului său Simeon în fericirea și lumina drepților săi!

Veșnică lui pomenire din neam în neam!


† N I C O D I M
Episcop de Edineţ şi Briceni

Comments are closed.