Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Hram la Mănăstirea „Nașterea Domnului”, Zăbriceni

 

Tradițional, în a treia zi de Nașterea Domnului, Mănăstirea Zăbriceni își sărbătorește hramul. Cu acest prilej, Sfînta Liturghie Arhierească a fost oficiată de către Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din care a făcut parte Prea Cuviosul părinte sțareț, Arhimandritul Damian (Burlacu), părintele secretar eparhial, Protoiereul Adrian Cotelea, starețul Mănăstirii Zosim, jud. Botoșani, România, părintele Arhimandrit Teodosie (Pleșca), slujitori din România, din episcopia noastră și din alte eparhii ale Bisericii Ortodoxe din Moldova. La Sfînta Liturghie au fost prezenți și numeroși credincioși, oaspeți din străinătate și închinători, viețuitori ai sfintei mănăstiri.

După serviciul divin, soborul slujitorilor și credincioșii au asistat la un concert superb de colinde și cîntece de stea închinate Pruncului Iisus, născut în ieslea din peștera Betleemului, oferit cu multă dragoste de mai multe colective corale de copii și maturi din satele Coteala, Terebna, Alexăndreni etc. Mulțumind colindătorilor, Prea Sfințitul Nicodim le-a înmînat tradiționalele cadouri.

La final, Ierarhul a rostit un cuvînt de învățătură și de felicitare în care a îndemnat monahii și credincioșii să trăiască cu intensitate aceste clipe de maximă bucurie duhovnicească pentru omenire, izvorîtă din imensa bunătate și iubire de oameni a Părintelui Ceresc, care ni L-a dat pe Fiul Său cel Unul Născut în lume ca să ne fie Mîntuitor și Izbăvitor.

Mai mulți ctitori ai Mănăstirii Zăbriceni, oaspeți din România, în frunte cu părintele Arhimandrit Teodosie (Pleșca), au fost decorați de către Prea Sfințitul Nicodim cu înalte distincții eparhiale.

Părintelui stareț al Mănăstirii Zăbriceni, Arhimandritului Damian, Ierarhul i-a oferit în dar o frumoasă Cruce pectorală cu podoabe, primind în schimb, ca dar din partea obștii monahale și recunoștință pentru dragostea și grija ce o poartă sfintei mănăstiri, o icoană cu chipul Maicii Domnului ținînd în brațe pe Pruncul Iisus.

Toți credincioșii prezenți la slujba de sărbătoare au primit în dar din partea Prea Sfințitului Nicodim, în semn de binecuvîntare Arhierească, cîte o iconiță.

Apoi a urmat o agapă frățească, pregătită cu multă dragoste de către viețuitorii sfintei mănăstiri, la care au luat parte toți slujitorii și credincioșii.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.