Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

A avut loc ședința lărgită a Consiliului Eparhial

 

Consiliul Eparhial al Episcopiei de Edineț și Briceni, prezidat de Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a întrunit luni, 16 decembrie 2013, în ședință lărgită la Reședința Episcopală din orașul Edineț. La întrunire au luat parte toți blagocinii, secretariii, șefii de sector, duhovnicii și președinții departamentelor eparhiale pentru a prezenta Ierarhului rapoartele de activitate pentru anul 2013.

Deschiderea ședinței a fost anunțată de către Prea Sfințitul Nicodim, care a rostit un cuvînt de salut și binecuvîntare. Apoi și-au prezentat pe rînd rapoartele blagocinii, președinții de departamente, duhovnicii și șefii de sector. Alocuțiunile s-au axat în principal pe necesitatea cultivării unui spirit de jertfă și a iubirii desăvîrșite pentru sfînta taină a preoției, pe grija spirituală pentru credincioșii încredințați spre păstorire, pe misiune și pe implicarea tot mai activă a Bisericii în acțiunile de caritate și filantropie.

Ierarhul a rămas mulțumit de activitatea slujitorilor, exprimîndu-și speranța că activitățile pastoral-misionare afalte în desfășurare, precum și inițiativele stabilite pentru anul viitor, vor prinde viață și se vor derula cu mai multă sîrguință și jertfelnicie spre slava Preasfintei Treimi și binele Bisericii Ortodoxe. La final, Ierarhul a mulțumit preoților prezenți la adunare pentru dragostea și osteneala adusă în Ogorul Domnului și a urat tuturor rodiri binecuvîntate și în anul care vine.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.