Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Slujbă Arhierească la Catedrala ”Sf. Irh. Vasile cel Mare„ din or. Edineț

 

La 11 septembrie 2013, în ziua prăznuirii ”Tăierii capului Sfîntului Ioan Botezătorului”, mai mulți credincioși au participat la Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie oficiată de către Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, la catedrala ”Sf. Irh. Vasile cel Mare” din or. Edineț.

După Sfînta Evanghelie, pericopa a fost explicată de către prot. Ioan Cernea clericul acestei catedrale, el a explicat că sărbătoarea de astăzi ne duce cu gîndul la un eveniment sinistru din Istoria Biblică a Noului Testament şi anume că viaţa fiecărui om este pusă sub semnul unei meniri pe pământ, menire pe care ne-o hărăzeşte Dumnezeu.

După Maica Domnului, Sfântul Ioan Botezătorul a avut menirea cea mai înaltă, aceea de a-L boteza pe Mântuitorul. Nu L-a botezat cum ne botezăm noi, spre iertarea păcatelor, ci L-a botezat spre arătarea Preasfinei Treimi. De aceea, el mărturiseşte credinţa în Sfânta Treime. De asemenea, Sfântul Ioan Botezătorul are cea mai pilduitoare viaţă. Viaţa sa se deosebeşte de a tuturor oamenilor, căci viaţa sa a fost o jertfă şi o asceză perpetuă.

Părintele Ioan menționează foarte clar că moartea lui este datorită păcatelor noastre și anume a încăpățînării din vremea ospățului și a dansurilor care-i făcuse pe toți să-și iasă din minți. Iată ce se întîmplă cînd oamenii își pierd cumpătarea în vremea cînd uită de Dumnezeu. Diavolul îi atrage pe oameni cu fel de fel de minciuni pe căile rătăcirii. El pîndește pas cu pas calea vieții noastre și încearcă să ne abată din calea Domnului.

Iată vedem aceste contradicţii și astăzi, cel drept este nedreptăţit, cel bun este batjocorit, cel ce spune adevărul este osândit; minciuna stă sus, nelegiuirea stă de asemenea sus, în palatul lui Irod, şi jos în temniţă, în beciul casei stătea cel drept care avea dreptarul legii. Pentru că cel ce învăţase mulţimile şi pregătise venirea Mântuitorului lumii, botezase pe Mântuitorul lumii şi îl arătase lumii, iată este mucenic. Dar toate acestea par ca o nedreptate pentru omul cel firesc, care vrea să fie numai bine în lumea aceasta. Toţi oamenii caută să le fie mai bine, să aibă confort, să aibă belşug în casă, să aibă prieteni, să se desfăteze. Oare acesta e scopul vieţii noastre? Ne arată Sfinţii Părinţi care tălmăcesc momentul acesta că scopul vieţii noastre este altul. Iată care a fost motivaţia pentru care Sfîntul Ioan Botezătorul a primit această moarte mucenicească.

La final, Chiriarhul Eparhiei a adresat cuvinte de felicitare prot. Ioan Cernea cu ocazia zilei de naștere, ziua îngerului păzitor și cu ziua de hirotonie, cu cei 9 ani de slujire la altar, deasemenea și prot. Gheorghe Ganea cu ziua hirotoniei, cu cei 12 ani în slujirea lui Dumnezeu iar celor prezenți un cuvînt de învățătură în care i-a îndemnat să roage pe Sfîntul Ioan Botezătorul care a murit ca un mare mucenic, să fie fierbinte rugător și pentru sufletele noastre, ca și noi să ajungem la limanul mîntuirii și al fericirii veșnice vieți și a împărțit fiecărui creștin cîte o iconiță cu chipul ”Tăierii Capului Sfîntului Ioan Botezătorul

 

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.